Odnawiajmy zamojską nekropolię – Kwesta na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu (przy ulicy Peowiaków), 01.11.2014 r.

zycziezamoscia_odnawiamy_zamojska_nekropolieJest już tradycją, że 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu (przy ulicy Peowiaków) odbywa się kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków i pomników, które znajdują się na terenie tej zamojskiej nekropolii. Już po raz ósmy będzie można złożyć datki na ratowanie cmentarza. Tym razem kwestarzy spotkać będzie można przy głównej bramie na cmentarz od ul. Peowiaków, przy Domku Grabarza, przy bramie wjazdowej na cmentarz od strony ul. Peowiaków, a także przy wejściu na cmentarz od strony ul. Przemysłowej. W tym roku organizatorem kwesty jest Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.
Ósma edycja kwesty rozpocznie się o godzinie 8:00 i będzie trwać do 18:00. Już ponad 100 osób zapowiedziało swój udział w wydarzeniu. Wśród kwestarzy będzie można spotkać: samorządowców, polityków, przedstawicieli oświaty, instytucji kultury, sportu, a także przedsiębiorców, bankowców oraz dziennikarzy. Towarzyszyć im będą harcerze z Hufca Zamość i wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.
Przypominamy, że w zeszłorocznej edycji kwesty zebrano rekordową sumę środków pieniężnych. Wówczas bowiem na odnowę nagrobków Cmentarza Parafialnego zyskano ponad 18 tys. zł. Dzięki temu trzy nagrobki: Teofili Gołębiowskiej, Stanisława Lasockiego i Marii Twardzikowskiej, zostały już umiejscowione na nowo po dokonanej konserwacji. Ich oficjalnych oględzin dokonała komisja złożona z przedstawiciela pracowni wykonującej renowację, Macieja Filipa, przedstawiciela parafii katedralnej ks. Marka Dobosza oraz miejskiego konserwatora zabytków Jadwigi Sadaj-Sado. W komisji uczestniczył również szef komisji historycznej Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, Stanisław Orłowski.
Odnowę nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu wspierać można przez cały rok, wpłacając dowolne darowizny na specjalne konto Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego.
Konto: PKO BP SA. 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753 z dopiskiem „Na Rzecz Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu”.
Fotografie: Janek Cios
Redakcja: Monika Mikołajewicz

Źródło: http://zyciezamoscia.pl/wspoltworcy/jan-cios/odnawiajmy-zamojska-nekropolie-kwesta-na-cmentarzu-parafialnym-w-zamosciu-przy-ulicy-peowiakow-1-11-2014-r/

Twój datek wiele zmienia

Skafander-Twoj-datek-wiele-zmieniaW trosce o pamięć o zmarłych 1 listopada na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu odbędzie się już ósma zamojska kwesta na odnowę niszczejących zabytkowych nagrobków. Organizatorem zbiórki jest Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. W zbiórce wezmą udział przedstawiciele władz, dziennikarze, znani zamościanie, wychowankowie MDK-u oraz harcerze.

W ubiegłym roku zebrano kwotę 18 372,06 zł, która posłużyła do odnowy pomników: Stanisława Lasockiego – kapelmistrza Orkiestry Wojennej zmarłego w 1905 roku, Teofili Gołębiowskiej zmarłej w 1888 roku oraz Maryi Twardzikowskiej zmarłej w 1891 roku. W ciągu wszystkich kwest zebrano 100 tys. zł, za które odrestaurowano 18 nagrobków oraz 2 lampy stojące przy domku grabarza. To pokazuje dużą hojność mieszkańców Zamościa. Miejmy nadzieję, że okażą ją ponownie w Dniu Wszystkich Świętych.
Źródło: http://pwszzamosc.pl/skafander/?p=14029

Trwa kwesta na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu.

Roztoczenet_Kwesta-2014Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu ma jeden cel – uratować i odnowić wspólnymi siłami zabytkowe nagrobki z Cmentarza Parafialnego.

– Tylko dzięki życzliwości i hojności ludzi możemy ratować cenne zabytkowe pomniki i nagrobki znajdujące się na zamojskim cmentarzu – mówi Janusz Kawałko, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Pisaliśmy wcześniej:
1 listopada (sobota) będziemy kwestować na Cmentarzu Parafialnym w godzinach 8.00 – 18.00.

Znani zamościanie i dziennikarze zamojskich mediów, wspólnie z wychowankami MDK oraz harcerzami z Hufca Zamość będą – w oznaczonych miejscach – zbierać do puszek datki na odnowę zabytkowych nagrobków zamojskiej nekropolii. Liczymy na Państwa hojność, ważna jest każda złotówka.

W tegorocznej kweście swój udział zadeklarowało wielu znanych w Zamościu postaci ze środowisk: kultury, edukacji, życia społecznego, służb mundurowych, sportu, polityki oraz – jak zwykle – dziennikarze ze wszystkich, zamojskich mediów. Gdzie będziemy?
Stanowisko A – przy głównym wejściu (po schodach) na cmentarz od ul. Peowiaków.
Stanowisko B – przy bramie wjazdowej na cmentarz od ul. Peowiaków.
Stanowisko C – przy wejściu bocznym na cmentarz od ul. Przemysłowej .
Stanowisko D – na terenie cmentarza przy Domku Grabarza (obok studni) główna aleja cmentarna.

Przez poprzednich siedem kwest zebraliśmy wspólnie ponad 110 tys. zł (w rekordowym 2013 ponad 18 tys. zł). Za te pieniądze odrestaurowane zostały: 18 nagrobków oraz dwie lampy (stojące przy tzw. „domku grabarza”).

Źródło: http://roztocze.net/kwesta-2014/

ZAMOŚĆ: Jesteśmy mniej chojni

Tygodnik-Zamojski: Jesteśmy mniej chojni 15 417 zł – tyle dokładnie udało się zebrać podczas wczorajsze kwesty na cmentarzu parafialnym w Zamościu. To mniej niż przed rokiem (ponad 17 tys. zł). Pieniądze zbierali artyści, samorządowcy, dziennikarze, harcerze i ludzie kultury.
Akcję po raz szósty zorganizował Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego. Dzięki pieniądzom zebranym w latach ubiegłych udało się wyremontować 12 nagrobków oraz 2 zabytkowe latarnie ustawione przy Domku Grabarza.
Wczoraj kwestowało ponad 60 osób, w tym: Jerzy Słupecki,
Wiesław Lipiec, Anna Bzdek-Kołakowska, Marian Zacharczuk,
Sławomir Zawiślak, Tomasz Kossowski, Karol Garbula, Małgorzata Bzówka, Andrzej Szumowski z synem Jakubem,
Stanisław Orłowski, Sylwia Antoniewicz, Szymon Łyciuk, Mirosław Piwkowski, Łukasz Kot, Miłosz Kot, Bogdan Kawałko,
Iwona Stopczyńska, Damian Miechowicz, Małgorzata Czerniak,
Alicja Saturska, Marek Jawor, Robert Moteka z córką Martą i synem Iwo, Andrzej Kędziora z córką Ewą Kędziorą, Wojciech Przegon z córką Hanną Martą, Marek Madej, Marcin Rymarz,
Marta Lackorzyńska, Tomasz Tomczewski, Wioletta Sawa,
Jacek Feduszka z córką Anną, Roland Maziarka z synem Oliverem, Marcin Zamoyski, Elżbieta Kucharska, Kinga Gradowska, Andrzej Brzozowski, Teresa Madej, Wojciech Kowalczyk, Witold Paszt, Leonard Marczuk, Grzegorz Obst,
Jerzy Liberadzki, Sławomir Kurys, Jerzy Nizioł, Agata Adamek,
Anna Tarłowska, Jan Wojciech Matwiejczuk, Antoni Kołodziejczuk, Kamil Kawałko z żoną Beatą i synem Janem,
Anna Szewc z córką Zuzanną i synem Jędrkiem, Janusz Kawałko,
Anna Gruszkiewicz, Sebastian Kawałko, Andrzej Wnuk, Jacek Bondyra z synem Kasprem, Maria Dec-Kiełb, Agnieszka Kowal,
Mateusz Sawczuk, Jarosław Maluha.
Kwestę wspierali harcerze: Rafał Tarkowski, Maciej Wolicki, Bartłomiej Goc i Bartłomiej Jakóbczak; zuchy: Amelia Kamińska, Wiktor Warwasiewicz, Jakub Juściński, Szymon Wawrynkiewicz, Jakub Chwiejczak, Bartłomiej Michalec i Wiktoria Hałasa; uczniowie II LO: Katarzyna Kotowska i Patrycja Wyrozumska; uczniowie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego: Arkadiusz Jurczyk i Maciej Bugała z nauczycielem Jackiem Podkościelnym.

Źródło: http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/33370/zamosc-jestesmy-mniej-chojni.html

Wstępne podsumowanie VI kwesty

Roztocze Online: Wstępne podsumowanie VI kwesty Według komunikatu nadesłanego przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, komisja pod przewodnictwem Bożeny Olejniczak z PKO BP SA, skarbnika Komitetu ogłasiła, iż dzięki hojności zamościan podczas VI Kwesty udało się zebrać 15 417 zł.

Lista kwestujących : Jerzy Słupecki, Wiesław Lipiec, Anna Bzdek-Kołakowska, Marian Zacharczuk, Sławomir Zawiślak, Tomasz Kossowski, Karol Garbula, Małgorzata Bzówka, Andrzej Szumowski, Jakub Szumowski, Stanisław Orłowski, Sylwia Antoniewicz, Szymon Łyciuk, Mirosław Piwkowski, Łukasz Kot, Miłosz Kot, Bogdan Kawałko, Iwonna Stopczyńska, Damian Miechowicz, Małgorzata Czerniak, Alicja Saturska, Marek Jawor, Robert Moteka z córką Martą i synem Iwo, Andrzej Kędziora z córką Ewą, Wojciech Przegon z córką Hanną Martą, Marek Madej, Marcin Rymarz, Marta Lackorzyńska, Tomasz Tomczewski, Wioletta Sawa, Jacek Feduszka z córką Anną, Roland Maziarka z synem Oliverem, Marcin Zamoyski, Elżbieta Kucharska, Kinga Gradowska, Andrzej Brzozowski, Teresa Madej, Wojciech Kowalczyk, Witold Paszt, Leonard Marczuk, Grzegorz Obst, Jerzy Liberadzki, Sławomir Kurys, Jerzy Nizioł, Agata Adamek, Anna Tarłowska, Jan Wojciech Matwiejczuk, Antoni Kołodziejczuk, Kamil Kawałko z żoną Beatą i synem Janem, Anna Szewc z córką Zuzanną i synem Jędrkiem, Janusz Kawałko, Anna Gruszkiewicz, Sebastian Kawałko, Andrzej Wnuk, Jacek Bondyra z synem Kasprem, Maria Dec-Kiełb, Agnieszka Kowal, Mateusz Sawczuk, Jarosław Maluha.

VI Kwestę wspierali
harcerze: Rafał Tarkowski, Maciej Wolicki, Bartłomiej Goc i Bartłomiej Jakóbczak; zuchy: Amelia Kamińska, Wiktor Warwasiewicz, Jakub Juściński, Szymon Wawrynkiewicz, Jakub Chwiejczak, Bartłomiej Michalec i Wiktoria Hałasa; uczniowie II LO: Katarzyna Kotowska i Patrycja Wyrozumska; uczniowie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego: Arkadiusz Jurczyk i Maciej Bugała z nauczycielem Jackiem Podkościelnym.

Pomagają: Bank PKO BP, PGE, MZK Zamość, Eko-Trend, Drukarnia Attyla, Drukarnia Zamdruk, Firma Pogrzebowa Memento, Trames, Zambud

Źródło: http://roztocze.net/newsroom.php/32941_Wst%C4%99pne_podsumowanie_VI_kwesty.html

Zamość: Ponad 15 tys. zebrano w kweście na cmentarzu parafialnym

eZamosc.pl: Ponad 15 tys. zebrano w kweście na cmentarzu parafialnym 15 417 zł – tyle dokładnie udało się zebrać podczas dzisiejszej kwesty na cmentarzu parafialnym w Zamościu. To mniej niż przed rokiem (kwestujący zebrali wówczas ponad 17 tysięcy złotych), ale zdaniem Andrzeja Wnuka – prowadzącego zbiórkę – biorąc pod uwagę mniejszą liczbę darczyńców i wietrzną pogodę, to dobry wynik. Pieniądze zbierali artyści, samorządowcy, dziennikarze, harcerze i ludzie kultury, ponad 60 osób.

Akcję po raz szósty zorganizował Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego. Dzięki pieniądzom zebranym w latach ubiegłych udało się wyremontować 12 nagrobków oraz 2 zabytkowe latarnie ustawione przy Domku Grabarza. Potrzeby są jednak dużo większe. Na liście zabytków do odnowienia znajduje się jeszcze około 20 pozycji.

Zdjęcia z kwesty można oglądać w naszej galerii.

Lista osób, które uczestniczyły w dzisiejszej kweście:

Jerzy Słupecki,
Wiesław Lipiec,
Anna Bzdek-Kołakowska,
Marian Zacharczuk,
Sławomir Zawiślak,
Tomasz Kossowski,
Karol Garbula,
Małgorzata Bzówka,
Andrzej Szumowski z synem Jakubem,
Stanisław Orłowski,
Sylwia Antoniewicz,
Szymon Łyciuk,
Mirosław Piwkowski,
Łukasz Kot,
Miłosz Kot,
Bogdan Kawałko,
Iwona Stopczyńska,
Damian Miechowicz,
Małgorzata Czerniak,
Alicja Saturska,
Marek Jawor,
Robert Moteka z córką Martą i synem Iwo,
Andrzej Kędziora z córką Ewą Kędziorą,
Wojciech Przegon z córką Hanną Martą, Marek Madej,
Marcin Rymarz,
Marta Lackorzyńska,
Tomasz Tomczewski,
Wioletta Sawa,
Jacek Feduszka z córką Anną,
Roland Maziarka z synem Oliverem,
Marcin Zamoyski,
Elżbieta Kucharska,
Kinga Gradowska,
Andrzej Brzozowski,
Teresa Madej
Wojciech Kowalczyk,
Witold Paszt,
Leonard Marczuk,
Grzegorz Obst,
Jerzy Liberadzki,
Sławomir Kurys,
Jerzy Nizioł,
Agata Adamek,
Anna Tarłowska,
Jan Wojciech Matwiejczuk,
Antoni Kołodziejczuk,
Kamil Kawałko z żoną Beatą i synem Janem,
Anna Szewc z córką Zuzanną i synem Jędrkiem,
Janusz Kawałko,
Anna Gruszkiewicz,
Sebastian Kawałko,
Andrzej Wnuk,
Jacek Bondyra z synem Kasprem,
Maria Dec-Kiełb,
Agnieszka Kowal,
Mateusz Sawczuk,
Jarosław Maluha.

Kwestę wspierali harcerze: Rafał Tarkowski, Maciej Wolicki, Bartłomiej Goc i Bartłomiej Jakóbczak; zuchy: Amelia Kamińska, Wiktor Warwasiewicz, Jakub Juściński, Szymon Wawrynkiewicz, Jakub Chwiejczak, Bartłomiej Michalec i Wiktoria Hałasa; uczniowie II LO: Katarzyna Kotowska i Patrycja Wyrozumska; uczniowie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego: Arkadiusz Jurczyk i Maciej Bugała z nauczycielem Jackiem

Źródło: http://ezamosc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5698&Itemid=37

Trwa kwesta – zdjęcia

VI Kwesta na odnowę zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Zamościu. Zdjecia ( z fodzin dopołudniowych) Andrzeja Szumowskiego i Anrzeja Wnuka.

Trwa kwesta - zdjęcia

Źródło: http://roztocze.net/newsroom.php/32937_Trwa_kwesta_-_zdj%C4%99cia.html

Zamość: Szósta kwesta na cmentarzu parafialnym

Zamość- Szósta kwesta na cmentarzu parafialnym / eZamość - regionalny portal informacyjny - 1 listopada na cmentarzu parafialnym w Zamościu odbędzie się coroczna kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobowców, pomników, nagrobków i budowli. W akcji, którą już po raz szósty organizuje Społeczny Komitet na Rzecz Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, weźmie udział około 50 osób, m.in. dziennikarze, samorządowcy, ludzie kultury i oświaty. Pomagać im będą harcerze i zuchy z zamojskiego hufca ZHP.

Kwesta będzie trwała od godziny 8:00 rano do godziny 18:00, w czterech punktach cmentarza: przy dwóch bramach od ulicy Peowiaków, przy furtce od ulicy Przemysłowej i przy tzw. domku grabarza.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku zebrano rekordową kwotę, ponad 17 tysięcy złotych. Dzięki pieniądzom odrestaurowane zostały 3 pomniki: Apolonii Fedeckiej, Maryli Gilczyńskiej oraz Teofila Gołębiowskiego. W sumie, przez ostatnich pięć lat, konserwacji poddano 12 nagrobków oraz 2 zabytkowe latarnie ustawione przy Domku Grabarza.

Źródło: http://ezamosc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5695&Itemid=37

1 listopada odbędzie się szósta kwesta na zamojskim cmentarzu

1 listopada odbędzie się szósta kwesta na zamojskim cmentarzu Artyści, lekarze, samorządowcy, dziennikarze, harcerze i ludzie kultury – to ich m.in. spotkacie w czwartek na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu. Tego dnia po raz szósty odbędzie się tu kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobowców, pomników, nagrobków i budowli.

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij
W 2011 roku podczas zamojskiej kwesty zebrano ponad 17 tys. zł. (© jn)
Około 50 osób będzie kwestowało 1 listopada na cmentarzu przy Peowiaków w Zamościu.

– Wśród nich będą m.in.: dziennikarze, przedstawiciele placówek kultury i stowarzyszeń, samorządowcy, artyści, nauczyciele, lekarze, ludzie nauki i harcerze – informuje Andrzej Wnuk, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Swój udział w kweście zapowiedział też prezydent Marcin Zamoyski. Społeczników ratujących stare zamojskie nagrobki wspiera też kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Adam Firosz.

Za zliczanie zebranych datków od lat bezinteresownie biorą odpowiedzialność pracownicy zamojskiego oddziału Banku PKO B.P.

– W imieniu Członków i Zarządu Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu dziękuję za dotychczasową wspólną troskę o zamojską nekropolię i zapraszam do wspólnego kwestowania – zachęca Andrzej Wnuk – Mamy wielką nadzieję, że podczas kwesty 1 listopada 2012 roku Zamościanie oraz wszyscy, którzy z bliskich i dalekich stron odwiedzą zamojską nekropolię, tak jak w minionych latach hojnie wesprą nasze wspólne dzieło.

Co udało się zrobić na cmentarzu z funduszy zebranych w roku ubiegłym i poprzednich latach? Po kweście w 2011 roku w Pracowni Konserwatorskiej Macieja Flipa odrestaurowane zostały 3 pomniki: Apolonii Fedeckiej, Maryli Gilczyńskiej oraz Teofila Gołębiowskiego. Ogółem, dzięki trwającemu już 6 rok zamojskiemu kwestowaniu udało się poddać konserwacji 12 nagrobków i 2 zabytkowe latarnie.

Kwesta pierwszolistopadowa nie odbywa się jedynie w Zamościu. Podobne akcje organizowane są z powodzeniem m.in. w Hrubieszowie i Łukowej.

W Hrubieszowie datki zbierane będą 1 listopada przy bramach hrubieszowskiego cmentarza. Zbiórkę funduszy organizuje Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza.

Aż dwa dni potrwa kwesta w Łukowej. Tę od 11 lat organizuje Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami w Łukowej

Źródło: http://zamosc.naszemiasto.pl/artykul/1593361,1-listopada-odbedzie-sie-szosta-kwesta-na-zamojskim,id,t.html#6757fad449661c97,1,3,5

Kwesta 2012

Gazeta Miasta, Kwesta 2012 1 listopada po raz szósty dziennikarze, samorządowcy, politycy, pracownicy kultury, lekarze, prawnicy i harcerze kwestować będą na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu. Za zebrane pieniądze odnowione zostaną kolejne zabytkowe pomniki. W ubiegłorocznej kweście zebrano ponad 17 tysięcy złotych. Kwestę organizuje Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego. Na tej największej, zamojskiej nekropolii, ponad 70 nagrobków pochodzi z XIX wieku.

Większość z nich wymaga gruntownej renowacji i konserwacji. Które tym razem pomniki będą odnawiane, zadecyduje specjalna komisja z porozumieniem z konserwatorem zabytków. Kwesta odbędzie się przy bramach i na cmentarzu parafialnym 1 listopada od godziny 8.00 do godziny 18.00.

– Kwestować będzie ponad 50 osób, ludzi znanych i lubianych w Zamościu.Wśród nich będą m.in.: dziennikarze, przedstawiciele placówek kultury i stowarzyszeń, samorządowcy, artyści, nauczyciele, lekarze, ludzie nauki i harcerze. Zawsze możemy liczyć również na bezinteresowną pomoc przedstawicieli zamojskiego oddziału Banku PKO B.P. Zaproszenie do udziału w kweście przyjął także prezydent miasta Marcin Zamoyski. Nasze dzieło ratowania zabytków zamojskiej nekropolii wspierają duchowni, z kanclerzem Kurii Diecezjalnej ks. Adamem Firoszem, dziekanem katedry zamojskiej. Tak jak w minionych latach liczymy na wsparcie tych, którzy w tym dziele ratowania historycznych, często zapomnianych i niszczejących nagrobków oraz pomników okazali wiele serca przyczyniając się do odnowy najstarszej zamojskiej nekropolii.

Dzięki uzyskanym podczas V kwesty funduszom, w Pracowni Konserwatorskiej Macieja Flipa odrestaurowane zostały 3 pomniki: Apolonii Fedeckiej, Maryli Gilczyńskiej oraz Teofila Gołębiowskiego. W sumie, przez ostatnich pięć lat, konserwacji poddaliśmy 12 nagrobków oraz 2 zabytkowe latarnie, ustawione dziś przy Domku Grabarza. Oprócz tegorocznych dokonań, uratowaliśmy niszczejący i zapomniany pomnik rejenta Jana Bruno Baltzera z 1890 roku oraz pomnik Antoniego i Marii Gołowskich z 1895 roku. Z pieniędzy zebranych podczas IV kwesty dofinansowano też ukończoną pod koniec minionego roku renowację pomnika geometry rządowego Antoniego Bogaczewskiego z 1883 r. Prace konserwatorskie przy tym pomniku wykonane zostały w Pracowni Konserwatorskiej Tomasza Bulewicza. Ponadto z zebranych funduszy w poprzednich kwestach odrestaurowane zostały: dwie niezwykle cenne zabytkowe barokowe kamienne latarnie stojące przy Domku Grabarza, pomnik i mogiła, w której spoczywają m.in. Adolf i Bronisława Skulscy, rodzice pochodzącego z Zamościa Leopolda Skulskiego premiera II RP, pomniki: Feliksy Kudlińskiej, Emilii Radyszkiewicz oraz pomnik Tekli i Magdaleny Ehm z drugiej połowy XIX wieku, zapomniane i popadające w ruinę pomniki: kasjera miejskiego Zygmunta Delaszkiewicza i jego rodziny z przełomu XIX i XX wieku, geometry rządowego oraz aptekarza Jana Kłossowskiego z 1873 roku.

Dzisiaj na zamojskiej nekropolii nie sposób nie dostrzec efektów przeprowadzonych prac konserwatorskich. Odnowione pomniki błyszcza bielą wśród tych obiektów, które są zapomniane, opuszczone i czekają na rewitalizację. Odrestaurować je można jedynie przy wsparciu tych osób, które tak jak w minionych latach otworzą swoje gorące serca i swoją hojnością wesprą nasze wspólne dzieło, jakim jest odnowa cmentarza parafialnego przy ul. Peowiaków w Zamościu. Cmentarza, który jest miejscem spoczynku ludzi, tworzących niegdyś historię, tradycje, obyczaje i kulturę naszego miasta.

Mamy wielką nadzieję, że podczas kwesty 1 listopada 2012 roku Zamościanie oraz wszyscy, którzy z bliskich i dalekich stron odwiedzą zamojską nekropolię, tak jak w minionych latach hojnie wesprą nasze wspólne dzieło. Zachęcam też do odwiedzenia tych sektorów na cmentarzu, gdzie zostały odrestaurowane pomniki i obejrzenia tego co wspólnie dokonaliśmy, dzięki funduszom jakie zebraliśmy podczas minionych czterech lat na rzecz odnowy cmentarnych zabytków.

W imieniu Członków i Zarządu Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu dziękuję za dotychczasową wspólną troskę o zamojską nekropolię i zapraszam do wspólnego kwestowania – pisze Przewodniczący SKOCP, Andrzej Wnuk.

Pieniądze na odnowę Cmentarza Parafialnego w Zamościu można także wpłacać na konto:

Numer konta:
PKO BP S.A. 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753
Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Kamienna 20;
tel. 84 638 44 46

Źródło: http://www.gazetamiasta.pl/blisko-nas/kwesta-2012