Apel 2007-2008

Apel o odnowę Cmentarza

Ojczyzna – to ziemia i groby.
Narody tracąc pamięć – tracą życie
„.
C.K. Norwid

Jeżeli chcesz poznać historię miasta, ziemi – pójdź na miejscowy cmentarz. Inni mówią o tej „świętej roli”, że to miejsce snu i pamięci – snu tych, którzy odeszli w zaświaty; pamięci tych, którzy odwiedzają ich groby, bliskich lub całkiem obcych.

Aby zachować pamięć o bliskich, a także w trosce o miejsce ich wiecznego spoczynku, z inicjatywy zamojskiego środowiska dziennikarskiego w Zamościu powstał Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego. Po to, by cmentarz – księga kultury – jak o cmentarzu na Powązkach mawiał nieżyjący już Jerzy Waldorf, pozostawiająca trwałe ślady z historii, pozostawał na zawsze miejscem godnego spoczynku. A taką księgą kultury jest również stary cmentarz przy ul. Peowiaków w Zamościu. Sięgając do wzorców z innych miast, w których z wielkim pietyzmem od wielu lat podchodzi się do ratowania zabytkowych nagrobków, na cmentarzach m.in. Warszawy, Krakowa, Łodzi, Lublina i Rossy w Wilnie, Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu postanowił chronić zamojską nekropolię i jej niszczejące grobowce, nagrobki i pomniki, mające w wielu przypadkach wyjątkową wartość zabytkową, będące także znakiem przemijania i dokumentem historii Zamościa. Inicjatywa otoczenia opieką zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym spotkała się z przychylnością wielu mieszkańców miasta, w tym także biskupa Wacława Depo, ordynariusza Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, prezydenta Zamościa Marcina Zamoyskiego, kanclerza Kurii Diecezjalnej ks. Adama Firosza i ks. prałata Czesława Grzyba, dziekana katedry zamojskiej i administratora cmentarza.

By uchronić zamojską nekropolię, potrzebne są fundusze na jego odnowę, zewidencjonowanie istniejących zabytkowych nagrobków, sprawdzenie ich stanu prawnego. Jest również potrzeba uporządkowania terenu wokół pomników. Te prace można wykonać szybko, za niewielkie pieniądze. Dlatego 1 listopada br. członkowie Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, wspólnie z harcerzami i znanymi mieszkańcami Zamościa będą kwestować w pobliżu głównych wejść na cmentarz przy ulicy Peowiaków. Kwesta trwać będzie od godziny 10 do 16.
Apelujemy zatem do mieszkańców miasta, wszystkich ludzi dobrej woli o życzliwość i hojność. Bo tylko razem zamojskiej nekropolii przywrócić możemy godność.

Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.