Kwestowali w 2009

Lista kwestujących na cmentarzu parafialnym w Zamościu 1 listopada 2009 roku

Katarzyna Gajek
Wojciech Przegon
Marian Zacharczuk
Bogdan Kawałko
Jerzy Słupecki
Mirosław Piwkowski
Wojciech Wiszniowski
Andrzej Szumowski z synem Jakubem
Małgorzata Czerniak
Wiesław Lipiec
Jacek Bondyra
Janusz Kawałko,
Stanisław Orłowski
Marek Jawor
Jan Cieplechowicz
Andrzej Kędziora, Ola Kędziora
Anna Szewc z córką Zuzanną i synem Jędrkiem
Marta Lackorzyńska
Małgorzata Smarzewska
Tomasz Tomczewski
Piotr Rogalski
Witold Paszt
Roland Maziarka z synem Oliverem
Jacek Feduszka
Wojciech Kowalczyk
Teresa Madej
Leonard Marczuk
Barbara Górnik
Alicja Saturska
Jan Matwiejczuk z córką Agnieszką
Artur Zawiślak
Marek Walewander
Łukasz Kot z bratem Miłoszem
Sławomir Zawiślak
Anna Gruszkiewicz
Szymon Łyciuk
Andrzej Wnuk
Marek Madej
Agnieszka Furmaniuk
Andrzej Brzozowski
Mateusz Sawczuk

Udział w kweście wzięli także Bożena Olejniczak (dyr. Banku PKO BP O/Zamość) oraz Mirosław Olejniczak i Sylwester Pawluk (także PKO BP), którzy zajęli się wraz z Komisja Finansową SKOCP przyjęciem na konto Komitetu zebranych pieniędzy.

W kweście intensywnie i z wielkim zaangażowaniem pomagali harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego,, w tym z 13 Drużyny Starszoharcerskiej „Ignis”: Patrycja Kuryło, Krzysztof Kanarek, Paulina Kozłowska, Jacek Jachtoma, Katarzyna Tokarczyk, Katarzyna Róg, Paulina Piróg, Bartłomiej Jakubczak, Bartłomiej Gac, Miłosz Szykuła, Michał Prus, Magda Sarnicka, Aleksandra Szczupak, Magda Panasiuk.