Kwesta 2010

IV kwesta w Zamościu. Do puszek trafiło ponad 17 tys. złotych.

Odnawiamy zamojską nekropolię

W Zamościu efekty IV kwesty na cmentarzu parafialnym przebiegającej od hasłem „Odnówmy zamojską nekropolię” zorganizowanej z inicjatywy powstałego jesienią 2007 roku Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu są imponujące. Dzięki hojności mieszkańców miasta oraz tych, którzy z rożnych stron Polaki, a także zza granicy przybyli na groby bliskich przez dziesięć godzin kwestujący w miniony poniedziałek uzbierali aż 17 tys. 47 złotych i 90 groszy(17. 047.90 złotych.) Jest to najwyższa kwota jaką zebrano w ciągu czterech lat kwestowania w Zamościu.
Za zebrane pieniądze Komitet zamierza przede wszystkim odnowić zaniedbane i opuszczone nagrobki i pomniki historyczne.
Akcja zbiórki nie kończy się. Wpłat można dokonywać na specjalnie utworzone w PKO BP SA subkonto NR. 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753 Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, wyodrębnione z konta Parafii Katedralnej w Zamościu.

Zobacz zdjęcia z Kwesty 2010


Czwarta kwesta na cmentarzu parafialnym w Zamościu

Odnówmy zamojską nekropolię

Powstały w 2007 roku z inicjatywy środowiska dziennikarskiego Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego już po raz czwarty pod hasłem „Odnówmy zamojską nekropolię” organizuje kwestę na rzecz ratowania zabytkowych grobowców, pomników, nagrobków i budowli znajdujących się na najstarszej w mieście nekropolii. Kwestę zaplanowano na 1 listopada 2010 r. od godz. 8 do 18 na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu. Kwestować będę między innymi: dziennikarze, przedstawiciele placówek kultury i stowarzyszeń, samorządowcy, artyści, nauczyciele, ludzie nauki, harcerze, studenci i wolontariusze. Do tej pory za zebrane pieniądze w poprzednich kwestach odrestaurowane zostały dwie niezwykle cenne zabytkowe barokowe kamienne latarnie stojące przy Domku Grabarza, pomnik i mogiła, w której spoczywają m.in. Adolf i Bronisława Skulscy, rodzice pochodzącego z Zamościa Leopolda Skulskiego premiera II RP, pomniki: Feliksy Kudlińskiej, Emilii Radyszkiewicz oraz pomnik Tekli i Magdaleny Ehm z drugiej połowy XIX wieku. Za fundusze zgromadzone podczas ubiegłorocznej kwesty w pracowni konserwatorskiej Tomasza Bulewicza odnowione zostały zaś trzy zabytkowe, zapomniane i popadające w ruinę pomniki: kasjera miejskiego Zygmunta Dalaszkiewicza i jego rodziny z przełomu XIX i XX wieku, geometry rządowego Antoniego Bogaczewskiego z 1883 roku oraz aptekarza Jana Kłossowskiego z 1873 roku.

Pieniądze, jakie trafią do puszek w tym roku będą przeznaczone na odnowę kolejnych nagrobków, które wskaże komisja historyczna specjalnie powołana przez Społeczny Komitet Odnowy cmentarza parafialnego w Zamościu. Mamy wielką nadzieję, że podczas kwesty 1 listopada 2010 roku Zamościanie oraz wszyscy, którzy z bliskich i dalekich stron odwiedzą zamojską nekropolię, tak jak w minionych latach otworzą swoje gorące serca i swoją hojnością wesprą nasze wspólne dzieło, jakim jest odnowa cmentarza parafialnego przy ul. Peowiaków w Zamościu – miejsce spoczynku Tych, którzy tworzyli historię, tradycje, obyczaje i kulturę naszego miasta. Odnowa zabytkowych budowli , pomników i nagrobków jest bowiem wyrazem wielkiej troski, o to wspólne dobro.

W imieniu Członków i Zarządu
Społecznego Komitetu Odnowy
Cmentarza Parafialnego w Zamościu zapraszam do wspólnego kwestowania

Przewodniczący SKOCP
Janusz Kawałko

Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu
Numer konta:
PKO BP S.A. 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753