Podziękowania

W imieniu Zarządu i Członków Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, w dniu 1 listopada 2011 roku włączyli się w organizację i wsparli V Kwestę na rzecz odnowy Zamojskiej Nekropolii serdecznie dziękuję. Zgromadzone w tym dniu fundusze umożliwią uratowanie i odrestaurowanie kolejnych zapomnianych, zniszczonych, opuszczonych i zagrożonych bezpowrotnym zaginięciem nagrobków i pomników. Wyrażam wielką wdzięczność za to, iż tak wiele osób z naszego miasta oraz z różnych stron Polski wsparło to wspólne dzieło, jakim jest odrestaurowywanie zabytkowych pomników, nagrobków na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu. Odnowa zamojskiej nekropolii, miejsce wiecznego spoczynku ludzi, którzy przez lata tworzyli historię, kulturę i tradycje naszego miasta jest symbolem, a także świadectwem naszej pamięci o bliskich.

Za ten wielki odruch serc dziękuję
Janusz Kawałko
Przewodniczący SKOCP w Zamościu