Kwesta 2012

Gazeta Miasta, Kwesta 2012 1 listopada po raz szósty dziennikarze, samorządowcy, politycy, pracownicy kultury, lekarze, prawnicy i harcerze kwestować będą na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu. Za zebrane pieniądze odnowione zostaną kolejne zabytkowe pomniki. W ubiegłorocznej kweście zebrano ponad 17 tysięcy złotych. Kwestę organizuje Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego. Na tej największej, zamojskiej nekropolii, ponad 70 nagrobków pochodzi z XIX wieku.

Większość z nich wymaga gruntownej renowacji i konserwacji. Które tym razem pomniki będą odnawiane, zadecyduje specjalna komisja z porozumieniem z konserwatorem zabytków. Kwesta odbędzie się przy bramach i na cmentarzu parafialnym 1 listopada od godziny 8.00 do godziny 18.00.

– Kwestować będzie ponad 50 osób, ludzi znanych i lubianych w Zamościu.Wśród nich będą m.in.: dziennikarze, przedstawiciele placówek kultury i stowarzyszeń, samorządowcy, artyści, nauczyciele, lekarze, ludzie nauki i harcerze. Zawsze możemy liczyć również na bezinteresowną pomoc przedstawicieli zamojskiego oddziału Banku PKO B.P. Zaproszenie do udziału w kweście przyjął także prezydent miasta Marcin Zamoyski. Nasze dzieło ratowania zabytków zamojskiej nekropolii wspierają duchowni, z kanclerzem Kurii Diecezjalnej ks. Adamem Firoszem, dziekanem katedry zamojskiej. Tak jak w minionych latach liczymy na wsparcie tych, którzy w tym dziele ratowania historycznych, często zapomnianych i niszczejących nagrobków oraz pomników okazali wiele serca przyczyniając się do odnowy najstarszej zamojskiej nekropolii.

Dzięki uzyskanym podczas V kwesty funduszom, w Pracowni Konserwatorskiej Macieja Flipa odrestaurowane zostały 3 pomniki: Apolonii Fedeckiej, Maryli Gilczyńskiej oraz Teofila Gołębiowskiego. W sumie, przez ostatnich pięć lat, konserwacji poddaliśmy 12 nagrobków oraz 2 zabytkowe latarnie, ustawione dziś przy Domku Grabarza. Oprócz tegorocznych dokonań, uratowaliśmy niszczejący i zapomniany pomnik rejenta Jana Bruno Baltzera z 1890 roku oraz pomnik Antoniego i Marii Gołowskich z 1895 roku. Z pieniędzy zebranych podczas IV kwesty dofinansowano też ukończoną pod koniec minionego roku renowację pomnika geometry rządowego Antoniego Bogaczewskiego z 1883 r. Prace konserwatorskie przy tym pomniku wykonane zostały w Pracowni Konserwatorskiej Tomasza Bulewicza. Ponadto z zebranych funduszy w poprzednich kwestach odrestaurowane zostały: dwie niezwykle cenne zabytkowe barokowe kamienne latarnie stojące przy Domku Grabarza, pomnik i mogiła, w której spoczywają m.in. Adolf i Bronisława Skulscy, rodzice pochodzącego z Zamościa Leopolda Skulskiego premiera II RP, pomniki: Feliksy Kudlińskiej, Emilii Radyszkiewicz oraz pomnik Tekli i Magdaleny Ehm z drugiej połowy XIX wieku, zapomniane i popadające w ruinę pomniki: kasjera miejskiego Zygmunta Delaszkiewicza i jego rodziny z przełomu XIX i XX wieku, geometry rządowego oraz aptekarza Jana Kłossowskiego z 1873 roku.

Dzisiaj na zamojskiej nekropolii nie sposób nie dostrzec efektów przeprowadzonych prac konserwatorskich. Odnowione pomniki błyszcza bielą wśród tych obiektów, które są zapomniane, opuszczone i czekają na rewitalizację. Odrestaurować je można jedynie przy wsparciu tych osób, które tak jak w minionych latach otworzą swoje gorące serca i swoją hojnością wesprą nasze wspólne dzieło, jakim jest odnowa cmentarza parafialnego przy ul. Peowiaków w Zamościu. Cmentarza, który jest miejscem spoczynku ludzi, tworzących niegdyś historię, tradycje, obyczaje i kulturę naszego miasta.

Mamy wielką nadzieję, że podczas kwesty 1 listopada 2012 roku Zamościanie oraz wszyscy, którzy z bliskich i dalekich stron odwiedzą zamojską nekropolię, tak jak w minionych latach hojnie wesprą nasze wspólne dzieło. Zachęcam też do odwiedzenia tych sektorów na cmentarzu, gdzie zostały odrestaurowane pomniki i obejrzenia tego co wspólnie dokonaliśmy, dzięki funduszom jakie zebraliśmy podczas minionych czterech lat na rzecz odnowy cmentarnych zabytków.

W imieniu Członków i Zarządu Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu dziękuję za dotychczasową wspólną troskę o zamojską nekropolię i zapraszam do wspólnego kwestowania – pisze Przewodniczący SKOCP, Andrzej Wnuk.

Pieniądze na odnowę Cmentarza Parafialnego w Zamościu można także wpłacać na konto:

Numer konta:
PKO BP S.A. 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753
Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Kamienna 20;
tel. 84 638 44 46

Źródło: http://www.gazetamiasta.pl/blisko-nas/kwesta-2012

V Kwesta na odnowę zabytkowych nagrobków – zakończona

V Kwesta na odnowę zabytkowych nagrobków - zakończona

http://www.gazetamiasta.pl/

Jeżeli chcesz poznać historię miasta, ziemi – pójdź na jego cmentarze. Inni mówią o tej „świętej roli”, że to miejsce snu i pamięci – snu tych, którzy odeszli w zaśiwaty; pamięci tych, kórzy odwiedzają ich groby, bliskich lub całkiem obcyhc – czytamy w tegorocznym apelu o odnowę Cmentarza, Społecznego Komitetu. Już po raz piąty, dzięki Państwa hojności i życzliności udało się zebrać 17 tys 107 zł 98 gr. To kolejny, ważny krok na długiej drodze odnawiania zabytkowych nekropoli cmentarza parafialnego w Zamościu. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok. My napewno będziemy!

Źródło: http://www.gazetamiasta.pl/index.php/wiadomosci/wydarzenia/2222-v-kwesta-na-odnow-zabytkowych-nagrobkow-zakoczona

Kwesta w Zamościu

Kwesta w Zamościu Cmentarz parafialny przy ul. Peowiaków w Zamościu powstał w latach 1810-1812. Na tej największej zamojskiej nekropolii około 70 nagrobków pochodzi z XIX wieku. Zdecydowana ich większość wymaga gruntownej renowacji i konserwacji. Pomysł zawiązania społecznego komitetu, którzy zająłby się konserwacją zabytkowych cmentarnych pomników, zainicjował Janusz Kawałko wspólnie z zamojskim środowiskiem dziennikarskim. Tak powstał „Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu”, któremu przewodniczy znany zamojski artysta fotografik i regionalista, Stanisław Orłowski. Na renowację zabytkowych pomników były potrzebne pieniądze. Postanowiono wzorem innych miast w Polsce organizować co roku kwestę, a za zebrane pieniądze sfinansować restaurację najcenniejszych zabytkowych pomników, dziś cmentarnych dzieł sztuki, które wymagają natychmiastowej renowacji. Za pieniądze zebrane w trzech poprzednich kwestach w wysokości ponad 40 tys. zł odrestaurowano: dwie zabytkowe lampy przy Domu Grabarza, nagrobki: Adolfa Skulskiego, Tekli i Magdaleny Ehm, Feliksy z Kościańskich-Kudlińskiej, Emilii Radyszkiewicz, a także znanego zamojskiego aptekarza Jana Kłossowskiego. Prace konserwatorskie zabytkowych pomników pod nadzorem konserwatorskim wykonywane są w pracowni Tomasza Bublewicza.
Podczas czwartej kwesty ponad 60 wolontariuszy zebrało 17 tys. złotych. Od godzin porannych przed cmentarnymi bramami pieniądze do puszek zbierali: dziennikarze, samorządowcy, politycy, pracownicy kultury, lekarze i harcerze. – Przyjechałam na grób ojca aż z Sopotu – mówi zamościanka, pani Elżbieta. – To wspaniałe, że w moim mieście narodziła się taka inicjatywa. Zamojski cmentarz przy ul. Peowiaków to specyficzna karta historii Zamościa, o którą trzeba dbać i ocalić od zapomnienia. To tutaj spoczywają m.in. zamojscy artyści, nauczyciele, powstańcy styczniowi, żołnierze I i II wojny światowej, księża. Zawsze, kiedy jestem w swoim mieście, odwiedzam cmentarz. To tutaj rozmyślam o swojej młodości, koleżankach i kolegach z gimnazjum, moich wspaniałych nauczycieli, dziękując im za to, że wspaniale przygotowali mnie do życia. Zawsze od lat dziękuję im zapaleniem na ich grobach zniczy, teraz także wrzucając do puszki skromne emeryckie grosiki. Kwesta to wspaniała inicjatywa – podkreśla pani Elżbieta.

Jakie tym razem zabytkowe nagrobki będą odnawiane, poinformujemy naszych Czytelników po podjęciu decyzji przez komisję. Po konsultacjach z konserwatorami zabytków wytypowano do odnowienia ponad dwadzieścia cmentarnych obiektów. Wolontariusze kwestowali także przed cmentarzami w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim, Zwierzyńcu i Łukowej.

Źródło: www.gazetamiasta.pl/index.php/wiadomosci/wydarzenia/776-kwesta-w-zamociu-

Kwestia na odbudowę zamojskiej nekropolii

Kwestia na odbudowę zamojskiej nekropolii – To bardzo ważne, co robicie, ten cmentarz to historia naszego miasta, to historia ludzi, którzy tworzyli miasto i w różny sposób byli związani z Zamościem. Nie można o nich zapomnieć, nie można zapomnieć o ich grobach – powiedziała pani Maria, emerytowana nauczycielka. – Pięć złotych to niewielkie pieniądze, ale wrzucam je do puszki z nadzieją, że swoim skromnym datkiem przyczynię się do odrestaurowania kolejnego zabytkowego nagrobka. Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu działa już trzeci rok. Powstał spontanicznie, a przewodniczył mu i przewodniczy redaktor Janusz Kawałko. W 2007 roku Komitet zebrał ponad 13 tysięcy złotych. Za te pieniądze odrestaurowano dwie zabytkowe latarnie stojące przy Domku Grabarza. Ubiegłoroczna kwesta pozwoliła zebrać 16 tysięcy złotych i pozyskać od sponsorów kolejne 4 tysiące złotych. Zebrane środki pozwoliły odrestaurować nagrobki m.in. ojca pierwszego premiera II RP Leopolda Skulskiego, Feliksy Kudlińskiej i Emilii Radyszkiewicz oraz Tekli i Magdaleny Ehm.

1 listopada br. na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu kwestowało ponad pięćdziesiąt osób.  Kwestowali artyści, samorządowcy, dziennikarze, pracownicy zamojskich placówek kultury, harcerze. Zamościanie to wspaniali ludzie. Pomimo trudnych czasów udało się zebrać ponad 13 tysięcy 600 złotych. Wszyscy w komitecie byli zaskoczeni hojnością ludzi odwiedzających groby.

Na razie nie wiadomo, na jaki cel zostaną przeznaczone pieniądze zebrane w tym roku. Zdecyduje o tym specjalny zespół, który po konsultacji z konserwatorem zabytków i diecezją wytypuje obiekty do odnowienia. Prace konserwatorskie do tej pory prowadzili Tomasz Bulewicz i Andrzej Pusz. Rezultaty ich pracy możemy podziwiać na zamojskiej nekropolii.

To nie koniec kwesty. Pieniądze na rzecz odnowy cmentarnych zabytków można wpłacać przez cały rok. Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu mieści się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Kamiennej 20 w Zamościu. Pieniądze na rzecz odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu wpłacać można konto: PKO BP S.A. 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753. Apelujemy do mieszkańców miasta i wszystkich ludzi dobrej woli o życzliwość i hojność. Razem możemy przywrócić zamojskiej nekropolii jej dawny blask, ale na to trzeba czasu i pieniędzy. Za pieniądze, które udało się zebrać w tym roku, w imieniu Społecznego Komitetu i własnym, bardzo dziękujemy.