Apel 2018

Apel o wsparcie odnowy najstarszych nagrobków

Jeżeli chcesz poznać historię miasta, ziemi – pójdź na jego cmentarze. Innie mówią o tej „świętej roli”, że to miejsce snu i pamięci – snu tych, którzy odeszli w zaświaty: pamięci tych, którzy odwiedzają ich groby, bliskich, a także w trosce o miejsce ich wiecznego spoczynku z inicjatywy zamojskiego środowiska dziennikarskiego w Zamościu powstał Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego. Po to, by cmentarz – księga kultury – jako cmentarzu na Powązkach mawiał nieżyjący już Jerzy Waldorf, zachowując trwałe ślady z historii pozostawał na zawsze miejscem godnego spoczynku zmarłych. A taką księgę kultury jest również stary cmentarz przy ul. Poewiaków w Zamościu. Sięgając do wzorców z innych miast, których z wielkim pietyzmem od wielu lat podchodzi się do ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzach, m.in. Warszawy, Krakowa, Łodzi, Lublina i Rossy w Wilnie, Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu postanowił, z Państwa pomocą, chronić zamojską nekropolię i jej niszczejące grobowce, nagrobki i pomniki. Mają one w wielu przypadkach wyjątkową wartość zabytkową – są również symbolem przemijania i kamiennym dokumentem historii naszego miasta.
Inicjatywa otoczenia opieką zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym spotkała się z przychylnością wielu mieszkańców Zamościa, w tym Andrzeja Wnuka, prezydenta Zamościa i ks. Roberta Strusa, proboszcza parafii katedralnej w Zamościu.

By uchronić zamojską nekropolię potrzebne są pieniądze na jej odnowę, zewidencjonowanie istniejących zabytkowych nagrobków, sprawdzenie ich stanu prawnego.Istnieje również pilna potrzeba uporządkowania terenu wokół pomników. Te prace można wykonać szybko i za niewielkie pieniądze. Dlatego 1 listopada br. członkowie Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, wspólnie z harcerzami i znanymi zamościanami będą kwestować w pobliżu głównych wejść na cmentarz oraz na głównej alei.

Apelujemy zatem do mieszkańców miasta, wszystkich ludzi dobrej woli o życzliwość i hojność.
Bo tylko razem możemy przywrócić godność zamojskiej nekropolii.

Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.