Trwa kwesta – zdjęcia

VI Kwesta na odnowę zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Zamościu. Zdjecia ( z fodzin dopołudniowych) Andrzeja Szumowskiego i Anrzeja Wnuka.

Trwa kwesta - zdjęcia

Źródło: http://roztocze.net/newsroom.php/32937_Trwa_kwesta_-_zdj%C4%99cia.html