Kwestowali w 2011

 • Jerzy Słupecki
 • Wiesław Lipiec
 • Jacek Danel
 • Sławomir Zawiślak z córką Agnieszką
 • Ryszard Pankiewicz
 • Karol Garbula
 • Sebastian Kawałko
 • Stanisław Orłowski
 • Dominika Antoniewicz
 • Mirosław Piwkowski
 • Wojciech Wiszniowski
 • Mirosław Rycaj
 • Andrzej Szumowski z synem Jakubem
 • Bogdan Kawałko
 • Danuta Kawałko
 • Ewa Kawałko-Marczuk
 • Paweł Marczuk
 • Łukasz Kot z bratem Miłoszem Kotem
 • Ryszard Kot
 • Damian Miechowicz
 • Małgorzata Czerniak
 • Iwonna Stopczyńska
 • Marek Jawor
 • Robert Moteka z córką Martą
 • Andrzej Kędziora z córką Ewą Kędziorą
 • Jan Cieplechowicz
 • Marta Lackorzyńska
 • Anna Kołakowska-Bzdek
 • Marian Zacharczuk
 • Tomasz Tomczewski
 • Wioletta Sawa
 • Piotr Rogalski
 • Roland Maziarka z synem Oliverem
 • Marcin Zamoyski
 • Jacek Feduszka
 • Wojciech Kowalczyk
 • Witold Paszt
 • Leonard Marczuk
 • Andrzej Brzozowski
 • Alicja Saturska
 • Kamil Kawałko
 • Jarosław Muda
 • Władysław Swacha
 • Marek Walawander
 • Anna Szewc z córką Zuzanną
 • Janusz Kawałko
 • Anna Gruszkiewicz
 • Szymon Łyciuk
 • Andrzej Wnuk
 • Maria Dec-Kiełb córką Karoliną
 • Małgorzata Bzówka
 • Mateusz Sawczuk
 • Marcin Rymarz
 • Małgorzata Łysiak
 • Marek Madej

Kwestarzom towarzyszyli harcerze i zuchy z:

 • Drużyny 3 DW „Perkun” w składzie: Małgorzata Goch, Patrycja Kuryło, Agata Mróz, Justyna Pilip, Rafał Tarkowski, Bartłomiej Jakóbczak, Paulina Kozłowska, Katarzyna Burzewicz
 • 13 Zamojskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Ignis” w składzie: Katarzyna Tokarczyk, Magdalena Sarzyńska, Maciej Wolicki, Michał Karchut
 • Drużyny „Białe orły” w składzie: Edyta Zych, Monika Zawalska, Aleksandra Kapłon, Agata Pieczykolan, Weronika Kamińska
 • 141 Gromady Zuchowej „Słoneczne promyki” w składzie: Maciej Mazurek, Miłosz Kot, Sebastian Siwiec, Iza Dębska, Karolina Bochenko, Kuba Małachowski z opiekunkami Martą Geneją i Bożeną Pulikowską.

Zebrane w akcji pieniądze sprawnie liczyli bankowcy: Bożena Olejniczak, dyrektor Banku PKO BP O/Zamość oraz Mirosław Olejniczak i Sylwester Pawluk (PKO BP O/Zamość).

Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu czynnie wsparli również: Ewa Molas – główna księgowa SKOCP w Zamościu, Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, drukarnie Attyla i Zamdruk, Centrum Pogrzebowe „Memento” oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze przy ul. Peowiaków 68A prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Zamość.