Kwesta 2011

Rekordowo zakończyła się V edycja kwesty zorganizowanej 01.11.2011 r. przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. Dzięki hojności Zamościan oraz tych, którzy przyjeżdżając z najodleglejszych stron Polski odwiedzali groby swoich bliskich, ponad 60 osób kwestujących tego dnia zebrało 17 107,98 zł. Teraz SKOCP w Zamościu, po konsultacjach z komisją historyczną funkcjonującą w ramach Komitetu i zasięgnięciu opinii służb konserwatorskich funkcjonujących w mieście oraz w porozumieniu z parafią katedralną wytypuje pomniki i nagrobki, które będą restaurowane za fundusze zebrane podczas V kwesty. Następnie wraz komisją finansową i komisja historyczną Zarząd SKOCP dokona wyboru pracowni konserwatorskiej, która odrestauruje wybrane obiekty, tak by najpóźniej do czerwca 2012 roku prace przy ich odnowie były zakończone.

Warto odnotować, iż podczas V kwesty drużynę kwestujących 01. 11. 2011 r. tworzyli i pieniądze do puszek zbierali: Jerzy Słupecki, Wiesław Lipiec, Jacek Danel, Sławomir Zawiślak z córką Agnieszką, Ryszard Pankiewicz, Karol Garbula, Sebastian Kawałko, Stanisław Orłowski, Dominika Antoniewicz, Mirosław Piwkowski, Wojciech Wiszniowski, Mirosław Rycaj, Andrzej Szumowski z synem Jakubem , Bogdan Kawałko, Danuta Kawałko, Ewa Kawałko-Marczuk, Paweł Marczuk, Łukasz Kot z bratem Miłoszem Kotem, Ryszard Kot, Damian Miechowicz, Małgorzata Czerniak, Iwonna Stopczyńska, Marek Jawor, Robert Moteka z córką Martą, Andrzej Kędziora z córką Ewą Kędziorą, Jan Cieplechowicz, Marta Lackorzyńska, Anna Kołakowska-Bzdek, Marian Zacharczuk, Tomasz Tomczewski, Wioletta Sawa, Piotr Rogalski, Roland Maziarka z synem Oliverem, Marcin Zamoyski, Jacek Feduszka, Wojciech Kowalczyk, Witold Paszt, Leonard Marczuk, Andrzej Brzozowski, Alicja Saturska, Kamil Kawałko, Jarosław Muda, Władysław Swacha, Marek Walawander, Anna Szewc z córką Zuzanną, Janusz Kawałko, Anna Gruszkiewicz, Szymon Łyciuk, Andrzej Wnuk, Maria Dec-Kiełb córką Karoliną, Małgorzata Bzówka, Mateusz Sawczuk, Marcin Rymarz, Małgorzata Łysiak, Marek Madej. Kwestarzom towarzyszyli harcerze i zuchy z Drużyny 3 DW „Perkun” w składzie: Małgorzata Goch, Patrycja Kuryło, Agata Mróz, Justyna Pilip, Rafał Tarkowski, Bartłomiej Jakóbczak, Paulina Kozłowska, Katarzyna Burzewicz, 13 Zamojskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Ignis” w składzie: Katarzyna Tokarczyk, Magdalena Sarzyńska, Maciej Wolicki, Michał Karchut, Drużyny „Białe orły” w składzie: Edyta Zych, Monika Zawalska, Aleksandra Kapłon, Agata Pieczykolan, Weronika Kamińska, 141 Gromady Zuchowej „Słoneczne promyki” w składzie: Maciej Mazurek, Miłosz Kot, Sebastian Siwiec, Iza Dębska, Karolina Bochenko, Kuba Małachowski z opiekunkami Martą Geneją i Bożeną Pulikowską.

Zebrane w akcji pieniądze sprawnie liczyli bankowcy: Bożena Olejniczak, dyrektor Banku PKO BP O/Zamość oraz Mirosław Olejniczak i Sylwester Pawluk (PKO BP O/Zamość).

Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu czynnie wsparli również Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, drukarnie Attyla i Zamdruk oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze przy ul. Peowiaków 68A prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Zamość.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w V Kweście, w zbiórce pieniędzy i byli ofiarodawcami albo w jakikolwiek sposób przyczynili się w tym roku do zgromadzenia funduszy na ratowanie zabytkowych pomników i nagrobków na zamojskiej nekropolii , serdeczne dziękujemy. Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu ma jednak nadzieję, że pieniędzy na ratowanie i odnowę zamojskiej nekropolii jeszcze przybędzie. SKOCP posiada bowiem specjalne konto, na które można wpłacać dobrowolne darowizny. Konto: PKO BP SA. 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753 z dopiskiem „Na Rzecz Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu”. Będzie nam miło jeśli kolejni darczyńcy dołączy do wspólnego dzieła ratowania zamojskiej nekropolii i wesprą tę ideę finansowo.

Za wszelkie dobro i hojność w imieniu Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu z serca dziękuje.

Janusz Kawałko
Przewodniczący SKOCP w Zamościu

 

Odrestaurowane dotychczas obiekty na zamojskiej nekropolii

Z zebranych podczas czterech kwest funduszy odrestaurowanych zostało 11 niszczejących obiektów, w tym dwie niezwykle cenne zabytkowe barokowe kamienne latarnie stojące przy Domku Grabarza, pomnik i mogiła, w której spoczywają m.in. Adolf i Bronisława Skulscy, rodzice pochodzącego z Zamościa Leopolda Skulskiego premiera II RP, pomniki: Feliksy Kudlińskiej, Emilii Radyszkiewicz oraz pomnik Tekli i Magdaleny Ehm z drugiej połowy XIX wieku, zapomniane i popadające w ruinę pomniki: kasjera miejskiego Zygmunta Deleszkiewicza i jego rodziny z przełomu XIX i XX wieku, geometry rządowego oraz aptekarza Jana Kłossowskiego z 1873 roku. Z pieniędzy zebranych podczas IV kwesty dofinansowano też ukończoną pod koniec minionego roku renowację pomnika geometry rządowego Antoniego Bogaczewskiego z 1883 r.. Z funduszy zgromadzonych podczas IV kwesty odrestaurowany został też niszczejący i zapomniany pomnik Jana Bruno Baltzera z 1890 roku oraz pomnik Antoniego i Marii Gołowskich z 1895 roku.