Lista członków założycieli SKOCP

Lista członków założycieli Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego przy ulicy Peowiaków w Zamościu przy ul. Peowiaków powołanego w dniu 19.10.2007 r.
1. Janusz Kawałko
2. Łukasz Kot
3. Andrzej Szumowski
4. Wojciech Kowalczyk
5. Stanisław Orłowski
6. Andrzej Wnuk
7. Bożena Skiba
8. Małgorzata Mazur
9. Karol Kozyra
10. Marek Jawor
11. Kazimierz Chrzanowski
12. Andrzej Kędziora
13. Wiesław Lipiec
14. Piotr Rogalski
15. Danuta Kawałko
16. Ks. Czesław Grzyb
17. Marian Zacharczuk
18. Jan Cieplechowicz
19. Monika Harasim
20. Władysław Kardasz
21. Teresa Madej
22. Janusz Nowosad
23. Ryszard Pankiewicz
24. Anna Szewc
25. Witold Paszt
26. Jacek Bondyra
27. Ks. Andrzej Stopyra
28. Ks. Robert Strus

Członkami Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu są także: Ewa Molas, Bogdan Kawałko i Wojciech Przegon, ks. Adam Firosz.