Apel 2010

Apel o odnowę Cmentarza

Ojczyzna – to ziemia i groby.
Narody tracąc pamięć – tracą życie
„.
C.K. Norwid

Jeżeli chcesz poznać historię miasta, ziemi – pójdź na miejscowy cmentarz. Inni mówią o tej „świętej roli”, że to miejsce snu i pamięci – snu tych, którzy odeszli w zaświaty; pamięci tych, którzy odwiedzają ich groby, bliskich lub całkiem obcych.
Aby zachować pamięć o bliskich, a także w trosce o miejsce ich wiecznego spoczynku, z inicjatywy zamojskiego środowiska dziennikarskiego w Zamościu powstał Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego. Po to, by cmentarz – księga kultury – jak o cmentarzu na Powązkach mawiał nieżyjący już Jerzy Waldorf, pozostawiająca trwałe ślady z historii, pozostawał na zawsze miejscem godnego spoczynku. A taką księgą kultury jest również stary cmentarz przy ul. Peowiaków w Zamościu. Sięgając do wzorców z innych miast, w których z wielkim pietyzmem od wielu lat podchodzi się do ratowania zabytkowych nagrobków, na cmentarzach m.in. Warszawy, Krakowa, Łodzi, Lublina i Rossy w Wilnie, Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu postanowił chronić zamojską nekropolię i jej niszczejące grobowce, nagrobki i pomniki, mające w wielu przypadkach wyjątkową wartość zabytkową, będące także znakiem przemijania i dokumentem historii Zamościa.
Przez trzy lata odnowiliśmy siedem zabytkowych nagrobków i ozdobne lampy. Ubiegłoroczna zbiórka (oraz środki zebrane od sponsorów) pozwoliły na odrestaurowanie trzech nagrobków: Antoniego Bogaczewskiego, Jana Kłossowskiego i Zygmunta Dalaszkiewicza. W miarę możliwości – również prawnych- staramy się porządkować otoczenie wokół odrestaurowanych obiektów.
By uchronić zamojską nekropolię, potrzebne są fundusze na jego odnowę, zewidencjonowanie istniejących zabytkowych nagrobków, sprawdzenie ich stanu prawnego. Jest również potrzeba uporządkowania terenu wokół pomników. Te prace można wykonać szybko, za niewielkie pieniądze. Dlatego 1 listopada br. członkowie Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, wspólnie z harcerzami i znanymi mieszkańcami Zamościa będą kwestować w pobliżu głównych wejść na cmentarz przy ulicy Peowiaków. Kwesta trwać będzie od godziny 10 do 16.
Apelujemy zatem do mieszkańców miasta, wszystkich ludzi dobrej woli o życzliwość i hojność. Bo tylko razem zamojskiej nekropolii przywrócić możemy godność.

Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.
Zamość 2010


Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu
Numer konta:
PKO BP S.A. 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753