Twój datek wiele zmienia

Skafander-Twoj-datek-wiele-zmieniaW trosce o pamięć o zmarłych 1 listopada na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu odbędzie się już ósma zamojska kwesta na odnowę niszczejących zabytkowych nagrobków. Organizatorem zbiórki jest Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. W zbiórce wezmą udział przedstawiciele władz, dziennikarze, znani zamościanie, wychowankowie MDK-u oraz harcerze.

W ubiegłym roku zebrano kwotę 18 372,06 zł, która posłużyła do odnowy pomników: Stanisława Lasockiego – kapelmistrza Orkiestry Wojennej zmarłego w 1905 roku, Teofili Gołębiowskiej zmarłej w 1888 roku oraz Maryi Twardzikowskiej zmarłej w 1891 roku. W ciągu wszystkich kwest zebrano 100 tys. zł, za które odrestaurowano 18 nagrobków oraz 2 lampy stojące przy domku grabarza. To pokazuje dużą hojność mieszkańców Zamościa. Miejmy nadzieję, że okażą ją ponownie w Dniu Wszystkich Świętych.
Źródło: http://pwszzamosc.pl/skafander/?p=14029