Kwesta 2013

Dzisiejsza kwesta zakończyła się niesamowitym sukcesem – zebraliśmy w sumie 18 372 zł i 6 groszy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania. Do tej pory odnowiliśmy 15 nagrobków i 2 zabytkowe latarnie, Mamy nadzieję, że za zebrane dziś pieniądze uda nam się odnowić kolejne trzy nagrobki, tak jak w tym roku, kiedy za pieniądze z ubiegłorocznej kwesty udało się odrestaurować nagrobki Anny Czujkiewicz, Aleksandra Friedlicha i rodzeństwa Szajewskich.

Kwestowali z nami:
Jerzy Słupecki, Sławomir Zawiślak, Małgorzata Bzówka, Tomasz Kossowski, Karol Garbula, Stanisław Orłowski, Sylwia Antoniewicz, Mirosław Piwkowski, Jacek Bondyra, Szymon Łyciuk, Arkadiusz Bratkowski, Andrzej Szumowski, Jakub Szumowski, Jacek Feduszka, Bogdan Kawałko, Ewa Kawałko-Marczuk, Łukasz Kot, Miłosz Kot, Marek Jawor, Wiesław Nowakowski, Iwonna Stopczyńska, Maciej Stopczyński, Marta Pfeifer, Damian Miechowicz, Katarzyna Wołoszyn, Andrzej Szozda, Andrzej Kędziora, Ewa Kędziora, Aleksandra Kędziora, Andrzej Wnuk, Marek Madej, Anna Szewc, Monika Bednarczyk, Krzysztof Adamczyk, Wojciech Przegon, Barbara Kolbus, Marcin Zamoyski, Aleksandra Zamoyska, Roland Maziarka, Oliver Maziarka, Krystian Maziarka, Daniel Czubara, Elżbieta Kucharska, Kinga Gradowska, Witold Paszt, Teresa Madej, Leonard Marczuk, Krystyna Rybińska-Smyk, Władysław Swacha, Andrzej Brzozowski, Bogdan Klimczuk, Agata Adamek, Anna Tarłowska, Jerzy Liberadzki, Joanna Liberadzka, Alicja Saturska, Jan Wojciech Matwiejczuk, Wojtek Kowalczyk, Agata Szozda, Antoni Kołodziejczuk, Janusz Kawałko, Maria Krzyżanowska, Jerzy Nizioł, Mateusz Sawczuk, Sławomir Kurys, Kamil Kawałko, Anna Gruszkiewicz, Sebastian Kawałko, Ryszard Pankiewicz, Amelia Pankiewicz, Tomasz Tomczewski, Wioletta Sawa, Stanisław Michoński, Andrzej Kliza, Zdzisław Dymara, Maria Dec – Kiełb, Maciej Panasiuk, Małgorzata Momot, Jerzy Zacharow, Jacek Danel, Rafał Chlebowicz, Piotr Kawalec, Agnieszka Kowal, Jacek Podkościelny, Arkadiusz Jurczyk, Maciej Bugała.

Tradycyjnie i niezawodnie pomagali po raz piąty w kwestowaniu:
Bankowcy: Bożena Olejniczak, dyrektor Banku PKO BP O/Zamość oraz Mirosław Olejniczak i Sylwester Pawluk, również z PKO BP O/Zamość, którzy sprawnie przeliczyli zabrane pieniądze i zdeponowali je w Banku na koncie Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.
Instytucje: wspomagają i od początku kwestowania dają schronienie Komitetowi pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu z dyrektorem Andrzejem Szumowskim na czele.
Drukarze: ulotki i naklejki wydrukowała Drukarnia Attyla Sp. J. Jacek Kardasz, Władysław Kardasz z Zamościa. Banner wiszący na Domku Grabarza wydrukowała Drukarnia Zamdruk.
Kwestarzom pomagali: 141 Gromada Zuchowa „Słoneczne promyki” z opiekunką Martą Geneją i Historica Experimentum.
Kolejny rok sztab Komitetu znajdował się w świetlicy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy ul. Peowiaków 68A prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O./Zamość.