Kwestowali w 2012

 • Jerzy Słupecki
 • Wiesław Lipiec
 • Anna Bzdek-Kołakowska
 • Marian Zacharczuk
 • Sławomir Zawiślak
 • Tomasz Kossowski
 • Karol Garbula
 • Małgorzata Bzówka
 • Andrzej Szumowski z synem Jakubem
 • Jakub Szumowski
 • Stanisław Orłowski
 • Sylwia Antoniewicz
 • Szymon Łyciuk
 • Mirosław Piwkowski
 • Łukasz Kot
 • Miłosz Kot
 • Bogdan Kawałko
 • Iwona Stopczyńska
 • Damian Miechowicz
 • Małgorzata Czerniak
 • Alicja Saturska
 • Marek Jawor
 • Robert Moteka z córką Martą i synem Iwo
 • Andrzej Kędziora z córką Ewą Kędziorą
 • Wojciech Przegon z córką Hanną Martą
 • Marek Madej
 • Marcin Rymarz
 • Marta Lackorzyńska
 • Tomasz Tomczewski
 • Wioletta Sawa
 • Jacek Feduszka z córką Anną
 • Roland Maziarka z synem Oliverem
 • Marcin Zamoyski
 • Elżbieta Kucharska
 • Kinga Gradowska
 • Andrzej Brzozowski
 • Teresa Madej
 • Wojciech Kowalczyk
 • Witold Paszt
 • Leonard Marczuk
 • Grzegorz Obst
 • Jerzy Liberadzki
 • Sławomir Kurys
 • Jerzy Nizioł
 • Agata Adamek
 • Anna Tarłowska
 • Jan Wojciech Matwiejczuk
 • Antoni Kołodziejczuk
 • Kamil Kawałko z żoną Beatą i synem Janem
 • Anna Szewc z córką Zuzanną i synem Jędrkiem
 • Janusz Kawałko
 • Anna Gruszkiewicz
 • Sebastian Kawałko
 • Andrzej Wnuk
 • Jacek Bondyra z synem Kasprem
 • Maria Dec-Kiełb
 • Agnieszka Kowal
 • Mateusz Sawczuk
 • Jarosław Maluha

Kwestę wspierali
harcerze: Rafał Tarkowski, Maciej Wolicki, Bartłomiej Goc i Bartłomiej Jakóbczak;
zuchy: Amelia Kamińska, Wiktor Warwasiewicz, Jakub Juściński, Szymon Wawrynkiewicz, Jakub Chwiejczak, Bartłomiej Michalec i Wiktoria Hałasa;
uczniowie II LO: Katarzyna Kotowska i Patrycja Wyrozumska;
uczniowie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego: Arkadiusz Jurczyk i Maciej Bugała z nauczycielem Jackiem Podkościelnym.