ZAMOŚĆ: Jesteśmy mniej chojni

Tygodnik-Zamojski: Jesteśmy mniej chojni 15 417 zł – tyle dokładnie udało się zebrać podczas wczorajsze kwesty na cmentarzu parafialnym w Zamościu. To mniej niż przed rokiem (ponad 17 tys. zł). Pieniądze zbierali artyści, samorządowcy, dziennikarze, harcerze i ludzie kultury.
Akcję po raz szósty zorganizował Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego. Dzięki pieniądzom zebranym w latach ubiegłych udało się wyremontować 12 nagrobków oraz 2 zabytkowe latarnie ustawione przy Domku Grabarza.
Wczoraj kwestowało ponad 60 osób, w tym: Jerzy Słupecki,
Wiesław Lipiec, Anna Bzdek-Kołakowska, Marian Zacharczuk,
Sławomir Zawiślak, Tomasz Kossowski, Karol Garbula, Małgorzata Bzówka, Andrzej Szumowski z synem Jakubem,
Stanisław Orłowski, Sylwia Antoniewicz, Szymon Łyciuk, Mirosław Piwkowski, Łukasz Kot, Miłosz Kot, Bogdan Kawałko,
Iwona Stopczyńska, Damian Miechowicz, Małgorzata Czerniak,
Alicja Saturska, Marek Jawor, Robert Moteka z córką Martą i synem Iwo, Andrzej Kędziora z córką Ewą Kędziorą, Wojciech Przegon z córką Hanną Martą, Marek Madej, Marcin Rymarz,
Marta Lackorzyńska, Tomasz Tomczewski, Wioletta Sawa,
Jacek Feduszka z córką Anną, Roland Maziarka z synem Oliverem, Marcin Zamoyski, Elżbieta Kucharska, Kinga Gradowska, Andrzej Brzozowski, Teresa Madej, Wojciech Kowalczyk, Witold Paszt, Leonard Marczuk, Grzegorz Obst,
Jerzy Liberadzki, Sławomir Kurys, Jerzy Nizioł, Agata Adamek,
Anna Tarłowska, Jan Wojciech Matwiejczuk, Antoni Kołodziejczuk, Kamil Kawałko z żoną Beatą i synem Janem,
Anna Szewc z córką Zuzanną i synem Jędrkiem, Janusz Kawałko,
Anna Gruszkiewicz, Sebastian Kawałko, Andrzej Wnuk, Jacek Bondyra z synem Kasprem, Maria Dec-Kiełb, Agnieszka Kowal,
Mateusz Sawczuk, Jarosław Maluha.
Kwestę wspierali harcerze: Rafał Tarkowski, Maciej Wolicki, Bartłomiej Goc i Bartłomiej Jakóbczak; zuchy: Amelia Kamińska, Wiktor Warwasiewicz, Jakub Juściński, Szymon Wawrynkiewicz, Jakub Chwiejczak, Bartłomiej Michalec i Wiktoria Hałasa; uczniowie II LO: Katarzyna Kotowska i Patrycja Wyrozumska; uczniowie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego: Arkadiusz Jurczyk i Maciej Bugała z nauczycielem Jackiem Podkościelnym.

Źródło: http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/33370/zamosc-jestesmy-mniej-chojni.html