Kwesta 2014

Podziękowanie

W imieniu Zarządu oraz Członków Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w dniu 1 listopada 2014 roku włączyli się w organizację i wsparli VIII już kwestę na rzecz odnowy zamojskiej nekropolii. To dzięki Wam, mieszkańcom Zamościa, a także tym, którzy tego dnia odwiedzając groby swoich bliskich na zamojskim cmentarzu parafialnym przy ulicy Peowiaków, wrzucając do puszek kwestorskich swoje datki udało się uzbierać 18.523.62 zł. To jest o ponad 140 złotych więcej niż rok temu. Te fundusze sprawią, że uratujemy i odrestaurujemy kolejne zapomniane, zniszczone, opuszczone oraz zagrożone zaginięciem nagrobki i pomniki.

Wyrażam wielką wdzięczność także tym, którzy tego dnia kwestowali. Cmentarz przy ul. Peowiaków w Zamościu jest nie tylko częścią historii naszego miasta, ale także symbolem oraz świadectwem naszej pamięci o bliskich. Ta kwesta pokazała jak bardzo zaangażowani jesteśmy w odnowę zamojskiej nekropolii, miejsce wiecznego spoczynku ludzi, którzy przez lata tworzyli historię, kulturę i tradycje naszego miasta. Dzięki funduszom zgromadzonym przez siedem lat kwestowania odrestaurowaliśmy 17 pomników i dwie zabytkowe latarnie. Pieniadze zgromadzone podczas tegorocznej VIII kwesty pozwolą uratować kolejne pomniki i nagrobki, które dzięki hojności Zamościan nie zostaną zapomniane. Za okazane zrozumienie i troskę o zamojską nekropolię z serca wszystkim dziękuję .

Janusz Kawałko
Przewodniczący SKOCP w Zamościu