Kwesta 2012

Gazeta Miasta, Kwesta 2012 1 listopada po raz szósty dziennikarze, samorządowcy, politycy, pracownicy kultury, lekarze, prawnicy i harcerze kwestować będą na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu. Za zebrane pieniądze odnowione zostaną kolejne zabytkowe pomniki. W ubiegłorocznej kweście zebrano ponad 17 tysięcy złotych. Kwestę organizuje Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego. Na tej największej, zamojskiej nekropolii, ponad 70 nagrobków pochodzi z XIX wieku.

Większość z nich wymaga gruntownej renowacji i konserwacji. Które tym razem pomniki będą odnawiane, zadecyduje specjalna komisja z porozumieniem z konserwatorem zabytków. Kwesta odbędzie się przy bramach i na cmentarzu parafialnym 1 listopada od godziny 8.00 do godziny 18.00.

– Kwestować będzie ponad 50 osób, ludzi znanych i lubianych w Zamościu.Wśród nich będą m.in.: dziennikarze, przedstawiciele placówek kultury i stowarzyszeń, samorządowcy, artyści, nauczyciele, lekarze, ludzie nauki i harcerze. Zawsze możemy liczyć również na bezinteresowną pomoc przedstawicieli zamojskiego oddziału Banku PKO B.P. Zaproszenie do udziału w kweście przyjął także prezydent miasta Marcin Zamoyski. Nasze dzieło ratowania zabytków zamojskiej nekropolii wspierają duchowni, z kanclerzem Kurii Diecezjalnej ks. Adamem Firoszem, dziekanem katedry zamojskiej. Tak jak w minionych latach liczymy na wsparcie tych, którzy w tym dziele ratowania historycznych, często zapomnianych i niszczejących nagrobków oraz pomników okazali wiele serca przyczyniając się do odnowy najstarszej zamojskiej nekropolii.

Dzięki uzyskanym podczas V kwesty funduszom, w Pracowni Konserwatorskiej Macieja Flipa odrestaurowane zostały 3 pomniki: Apolonii Fedeckiej, Maryli Gilczyńskiej oraz Teofila Gołębiowskiego. W sumie, przez ostatnich pięć lat, konserwacji poddaliśmy 12 nagrobków oraz 2 zabytkowe latarnie, ustawione dziś przy Domku Grabarza. Oprócz tegorocznych dokonań, uratowaliśmy niszczejący i zapomniany pomnik rejenta Jana Bruno Baltzera z 1890 roku oraz pomnik Antoniego i Marii Gołowskich z 1895 roku. Z pieniędzy zebranych podczas IV kwesty dofinansowano też ukończoną pod koniec minionego roku renowację pomnika geometry rządowego Antoniego Bogaczewskiego z 1883 r. Prace konserwatorskie przy tym pomniku wykonane zostały w Pracowni Konserwatorskiej Tomasza Bulewicza. Ponadto z zebranych funduszy w poprzednich kwestach odrestaurowane zostały: dwie niezwykle cenne zabytkowe barokowe kamienne latarnie stojące przy Domku Grabarza, pomnik i mogiła, w której spoczywają m.in. Adolf i Bronisława Skulscy, rodzice pochodzącego z Zamościa Leopolda Skulskiego premiera II RP, pomniki: Feliksy Kudlińskiej, Emilii Radyszkiewicz oraz pomnik Tekli i Magdaleny Ehm z drugiej połowy XIX wieku, zapomniane i popadające w ruinę pomniki: kasjera miejskiego Zygmunta Delaszkiewicza i jego rodziny z przełomu XIX i XX wieku, geometry rządowego oraz aptekarza Jana Kłossowskiego z 1873 roku.

Dzisiaj na zamojskiej nekropolii nie sposób nie dostrzec efektów przeprowadzonych prac konserwatorskich. Odnowione pomniki błyszcza bielą wśród tych obiektów, które są zapomniane, opuszczone i czekają na rewitalizację. Odrestaurować je można jedynie przy wsparciu tych osób, które tak jak w minionych latach otworzą swoje gorące serca i swoją hojnością wesprą nasze wspólne dzieło, jakim jest odnowa cmentarza parafialnego przy ul. Peowiaków w Zamościu. Cmentarza, który jest miejscem spoczynku ludzi, tworzących niegdyś historię, tradycje, obyczaje i kulturę naszego miasta.

Mamy wielką nadzieję, że podczas kwesty 1 listopada 2012 roku Zamościanie oraz wszyscy, którzy z bliskich i dalekich stron odwiedzą zamojską nekropolię, tak jak w minionych latach hojnie wesprą nasze wspólne dzieło. Zachęcam też do odwiedzenia tych sektorów na cmentarzu, gdzie zostały odrestaurowane pomniki i obejrzenia tego co wspólnie dokonaliśmy, dzięki funduszom jakie zebraliśmy podczas minionych czterech lat na rzecz odnowy cmentarnych zabytków.

W imieniu Członków i Zarządu Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu dziękuję za dotychczasową wspólną troskę o zamojską nekropolię i zapraszam do wspólnego kwestowania – pisze Przewodniczący SKOCP, Andrzej Wnuk.

Pieniądze na odnowę Cmentarza Parafialnego w Zamościu można także wpłacać na konto:

Numer konta:
PKO BP S.A. 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753
Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Kamienna 20;
tel. 84 638 44 46

Źródło: http://www.gazetamiasta.pl/blisko-nas/kwesta-2012