Apel 2015

W dniu Wszystkich Świętych 1 listopada 2015 roku Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu organizuje dziewiątą kwestę na rzecz odnowy zamojskiej nekropolii. Tego dnia kwestować będzie ponad 100 osób, między innymi samorządowcy, przedstawiciele oświaty, instytucji kultury, sportu, a także przedsiębiorcy, prawnicy, lekarze, bankowcy, harcerze, dziennikarze prasy, radia, telewizji oraz portali internetowych. Kwesta rozpocznie się o godzinie 8.00 i potrwa do 18.00. Kwestujących w towarzystwie zamojskich zuchów i harcerzy będzie można spotkać w czterech miejscach. Tradycyjnie stanowiska rozlokowane są przy głównym wejściu na cmentarz od ul. Peowiaków, przy Domku Grabarza, przy bramie wjazdowej na cmentarzu od strony ul. Peowiaków i przy wejściu na cmentarz od strony ul. Przemysłowej.

Dzięki hojności ludzi podczas ubiegłorocznej kwesty zebraliśmy rekordowo ponad 18.5 tys. złotych. To sprawiło, że w tym roku udało się odrestaurować aż sześć zabytkowych obiektów. Są to nagrobki: Bronisławy Miler, Wacuni Marchwianówny, Antoniego i Maryjanny Wazowskich oraz Katarzyny Plisikiewicz, a także wyjątkowo zniszczoną kamienną zabytkową ławeczkę i zdewastowaną płytę nagrobną Józefa Strokowskiego. Warto też podkreślić, iż odnowienie w 2015 roku tak dużej ilości pomników i kamiennej ławeczki było możliwe także dzięki funduszom pozyskanym przez parafię katedralną w Zamościu, która od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na renowację pozyskała i przekazała 15 250 złotych. W tym roku konto Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu finansowo znacząco zasilili również słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Zamościu, a także Izabela i Aleksander Łukaszowie z Biłgoraja. Trzeba jednak bardzo mocno podkreślić, iż ratowanie zabytków na zamojskiej nekropolii to wielkie dzieło wszystkich ludzi, którzy z dobrego serca i poczucia troski o tę wielką księgę pamięci jaką jest cmentarz parafialny przy ulicy Peowiaków, nawet najdrobniejszymi kwotami wspierają ratowanie zabytkowych niszczejących nagrobków i pomników.

To dlatego podziękowania należą się wszystkim, nie bacząc jaką kwotę wrzucili do kwestorskich puszek i wpłacili na konto Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego. Słowa uznania należy skierować także m.in. do ludzi kultury, sportu, dziennikarzy, nauczycieli, samorządowców, lekarzy, prawników, przedsiębiorców, bankowców, ruchów katolickich, stowarzyszeń, którzy nie patrząc na pogodę każdego roku kwestują na zamojskim cmentarzu. Podziękowania kierujemy również do księży i służb konserwatorskich wspierających kwestę. Cenny jest również udział w kweście harcerzy i zuchów, którzy każdego roku towarzyszą kwestującym. Osobne podziękowania kierujemy także do wszystkich redakcji, które propagują ideę ratowania cmentarnych zabytków.

Dzisiaj na zamojskiej nekropolii nie sposób nie dostrzec efektów przeprowadzonych przez minionych osiem lat prac konserwatorskich. Odnowione pomniki błyszczą bielą wśród tych obiektów, które są zapomniane, opuszczone i czekają na rewitalizację. W imieniu Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu zachęcamy więc do odwiedzenia tych sektorów na cmentarzu, gdzie zostały odrestaurowane pomniki i obejrzenia tego, co wspólnie dokonaliśmy dzięki funduszom jakie zebraliśmy dotąd na rzecz odnowy cmentarnych zabytków. A odrestaurowaliśmy i uratowaliśmy od zniszczenia aż 23 pomniki i nagrobki, zabytkową kamienną ławeczkę i dwie kamienne latarnie stojące przy Domku Grabarza. Łącznie dawna świetność przywrócona została aż 26 obiektom.

Te, które wymagają jeszcze renowacji można odrestaurować jedynie przy wsparciu tych osób, które tak jak w minionych latach swoją hojnością wesprą nasze wspólne dzieło, jakim jest odnowa niszczejących zabytkowych pomników i nagrobków cmentarza parafialnego w Zamościu – miejsca wiecznego spoczynku ludzi, którzy przez lata tworzyli historię, kulturę i tradycję naszego miasta.

Za tę wspólną troskę o zamojską nekropolię, w imieniu Zarządu i Członków Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego, z serca dziękuję.

Przewodniczący SKOCP – Janusz Kawałko