Książka „Cmentarz parafii katedralnej”

Cmentarz parafii katedralnej - Anna Sokołowska 1.11.2019 r. w godzinach 11:30-13.00 przy Domku Grabarza na cmentarzu parafialnym w Zamościu p. Anna Sokołowska autorka książki „Cmentarz parafii katedralnej” (wyd 2018 r.) będzie sprzedawała publikację w formie cegiełki z której całkowity dochód zasili konto Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. Przewodnik po cmentarzu opisuje groby zabytkowe z XIX i XX w. jak i późniejsze, które skrywają prochy ważnych dla Zamościa mieszkańców, łącznie 364 pozycje. Przewodnik pomoże dostrzec to, czego nie zauważamy idąc w pośpiechu lub zamyśleniu, zadumani nad losem najbliższych – dodaje autorka. Książkę można kupić także w sklepie Dewocjonalia przy katedrze zamojskiej, w Antykwariacie przy ul. Staszica, w księgarniach przy ul. Grodzkiej i Żeromskiego jak również w Muzeum Zamojskim i Zamojskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Historycznej (budynek ratusza).

Anna Sokołowska

Anna Sokołowska

Informacje o kweście 2019

Dotychczas dzięki zgromadzonym środkom udało się wyremontować 30 nagrobków, dwie zabytkowe barokowe kamienne latarnie, oraz zabytkową kamienną ławeczkę. Z funduszy zebranych w 2018 roku zostały wyremontowane trzy nagrobki: Nagrobek Władysława Ziemnickiego (ur. 1865 – zm. 1898), Nagrobek Marjanny Matwiejczuk zm. w 1874 r. i Pauliny Rabczewskiej zm. w 1891 r. Prace wykonała Pracownia Konserwacji Zabytków M. Filip A. Filip s.c.

Tegoroczna kwesta rozpocznie się tradycyjnie 01 listopada 2019 r. w Dniu Wszystkich Świętych o godzinie 8.00 rano i zakończy o godzinie 18.00. Weźmie w niej udział około 140 osób w tym harcerze, zuchy i uczniowie zamojskich szkół. Sztab SKOCP będzie się mieścił w Świetlicy Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Peowiaków 68A (I piętro).

Kwestować będziemy w czterech miejscach.

Stanowisko A – przy głównym wejściu (po schodach) na cmentarz od ul. Peowiaków.
Stanowisko B – przy bramie wjazdowej na cmentarz od ul. Peowiaków.
Stanowisko C – przy wejściu bocznym na cmentarz od ul. Przemysłowej.
Stanowisko D – na terenie cmentarza przy Domku Grabarza.

Przeliczenia zebranych środków dokonają bankowcy z Banku PKO BP.

Celem Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu jest ratowanie zabytkowych zniszczonych, rozpadających się i niemających opiekunów nagrobków.

Dziękujemy za ubiegłoroczną hojność i zarazem prosimy o przychylność dla kwestujących w tym roku i wsparcie tej cennej inicjatywy.

Żegnamy Wojciecha Kowalczyka

6.09.2019 r. odszedł nasz kolega Wojciech Kowalczyk (dla wielu po prostu Wojtek). Muzyk, wokalista, aranżer, kompozytor, przedsiębiorca, dziennikarz, felietonista, członek Zarządu, Komisji Finansowej jak również współzałożyciel Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 września w Zamojskim Klubie Jazzowym im. Mieczysława Kosza przy ul. Szczebrzeskiej 3, po czym urna z prochami została złożona na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu.

Wojtku, Twoje nagłe odejście zaskoczyło nas wszystkich i wielki żal ścisną serce bo przecież niedawno się widzieliśmy i czyniliśmy już przygotowani do kolejnej Kwesty. Dziękujemy Ci za owocną, aktywną pracę na rzecz Komitetu. Twoje zaangażowanie i pomoc na każdym etapie były dla nas wszystkich bardzo cenne. Nie zapomnimy Cię oraz Twojego optymizm, którym nas zarażałeś.

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Będzie nam Ciebie brakowało. Spoczywaj w pokoju. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd
Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Wpłata na SKOCP

W dniu 18.01.2016 r. na konto bankowe Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu wpłynęły środki pieniężne w wysokości 3 308, 49 zł (trzy tysiące trzysta osiem złotych i czterdzieści dziewięć groszy). Kwota ta zebrana została w dniu 16.01.2016 r. podczas uroczystości pogrzebowej zmarłego naszego kolegi, redaktora Piotra Rogalskiego – członka i współzałożyciela Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Zgodnie z wolą rodziny zmarłego środki zostaną wykorzystane na renowację i konserwację zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Zamościu.
Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu wyraża podziękowanie rodzinie naszego kolegi Piotra za tak szlachetny gest. Jednocześnie łączymy się w bólu z rodziną zmarłego w trudnym czasie żałoby.

Zarząd Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu

Żegnamy Piotra Rogalskiego

Z wielkim żalem, w dniu 16.01.2016 r. na cmentarzu parafialnym w Zamościu pożegnaliśmy zmarłego 10.01.2016 roku naszego kolegę, redaktora Piotra Rogalskiego – członka i współzałożyciela Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Piotrze, dziękujemy Ci za wkład pracy i zaangażowanie w działalność Komitetu. Zawsze mogliśmy liczyć na Twoją fachowość, profesjonalizm, rzetelność i pomysłowość oraz za to, że w tę pracę społeczną wkładałeś wiele serca.

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Będzie nam Ciebie brakowało.
Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd
Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

MDK wspiera akcję Ratujemy zamojską nekropolię

30 października przedstawiciele Samorządu Wychowanków MDK Zamość: Zuzanna Gasik, Zuzanna Szumigaj, Michał Mroczek, Maciej Krukowski, Dawid Reszczyński wraz z Panią Aleksandrą Baranowicz – opiekunem Samorządu Wychowanków odwiedzili Cmentarz Parafialny w Zamościu. Młodzież wykonała prace porządkowe oraz przygotowała pomniki odnowione w ramach akcji „Ratujemy zamojską nekropolię” do dnia „Wszystkich Świętych”. Wychowankowie oczyścili zabytkowe pomniki z liści oraz zapalili znicze. 30