Wpłata na SKOCP

W dniu 18.01.2016 r. na konto bankowe Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu wpłynęły środki pieniężne w wysokości 3 308, 49 zł (trzy tysiące trzysta osiem złotych i czterdzieści dziewięć groszy). Kwota ta zebrana została w dniu 16.01.2016 r. podczas uroczystości pogrzebowej zmarłego naszego kolegi, redaktora Piotra Rogalskiego – członka i współzałożyciela Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Zgodnie z wolą rodziny zmarłego środki zostaną wykorzystane na renowację i konserwację zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Zamościu.
Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu wyraża podziękowanie rodzinie naszego kolegi Piotra za tak szlachetny gest. Jednocześnie łączymy się w bólu z rodziną zmarłego w trudnym czasie żałoby.

Zarząd Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu

Żegnamy Piotra Rogalskiego

Z wielkim żalem, w dniu 16.01.2016 r. na cmentarzu parafialnym w Zamościu pożegnaliśmy zmarłego 10.01.2016 roku naszego kolegę, redaktora Piotra Rogalskiego – członka i współzałożyciela Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Piotrze, dziękujemy Ci za wkład pracy i zaangażowanie w działalność Komitetu. Zawsze mogliśmy liczyć na Twoją fachowość, profesjonalizm, rzetelność i pomysłowość oraz za to, że w tę pracę społeczną wkładałeś wiele serca.

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Będzie nam Ciebie brakowało.
Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd
Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

MDK wspiera akcję Ratujemy zamojską nekropolię

30 października przedstawiciele Samorządu Wychowanków MDK Zamość: Zuzanna Gasik, Zuzanna Szumigaj, Michał Mroczek, Maciej Krukowski, Dawid Reszczyński wraz z Panią Aleksandrą Baranowicz – opiekunem Samorządu Wychowanków odwiedzili Cmentarz Parafialny w Zamościu. Młodzież wykonała prace porządkowe oraz przygotowała pomniki odnowione w ramach akcji „Ratujemy zamojską nekropolię” do dnia „Wszystkich Świętych”. Wychowankowie oczyścili zabytkowe pomniki z liści oraz zapalili znicze. 30