Trwa kwesta – zdjęcia

VI Kwesta na odnowę zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Zamościu. Zdjecia ( z fodzin dopołudniowych) Andrzeja Szumowskiego i Anrzeja Wnuka.

Trwa kwesta - zdjęcia

Źródło: http://roztocze.net/newsroom.php/32937_Trwa_kwesta_-_zdj%C4%99cia.html

Zamość: Szósta kwesta na cmentarzu parafialnym

Zamość- Szósta kwesta na cmentarzu parafialnym / eZamość - regionalny portal informacyjny - 1 listopada na cmentarzu parafialnym w Zamościu odbędzie się coroczna kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobowców, pomników, nagrobków i budowli. W akcji, którą już po raz szósty organizuje Społeczny Komitet na Rzecz Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, weźmie udział około 50 osób, m.in. dziennikarze, samorządowcy, ludzie kultury i oświaty. Pomagać im będą harcerze i zuchy z zamojskiego hufca ZHP.

Kwesta będzie trwała od godziny 8:00 rano do godziny 18:00, w czterech punktach cmentarza: przy dwóch bramach od ulicy Peowiaków, przy furtce od ulicy Przemysłowej i przy tzw. domku grabarza.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku zebrano rekordową kwotę, ponad 17 tysięcy złotych. Dzięki pieniądzom odrestaurowane zostały 3 pomniki: Apolonii Fedeckiej, Maryli Gilczyńskiej oraz Teofila Gołębiowskiego. W sumie, przez ostatnich pięć lat, konserwacji poddano 12 nagrobków oraz 2 zabytkowe latarnie ustawione przy Domku Grabarza.

Źródło: http://ezamosc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5695&Itemid=37

1 listopada odbędzie się szósta kwesta na zamojskim cmentarzu

1 listopada odbędzie się szósta kwesta na zamojskim cmentarzu Artyści, lekarze, samorządowcy, dziennikarze, harcerze i ludzie kultury – to ich m.in. spotkacie w czwartek na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu. Tego dnia po raz szósty odbędzie się tu kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobowców, pomników, nagrobków i budowli.

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij
W 2011 roku podczas zamojskiej kwesty zebrano ponad 17 tys. zł. (© jn)
Około 50 osób będzie kwestowało 1 listopada na cmentarzu przy Peowiaków w Zamościu.

– Wśród nich będą m.in.: dziennikarze, przedstawiciele placówek kultury i stowarzyszeń, samorządowcy, artyści, nauczyciele, lekarze, ludzie nauki i harcerze – informuje Andrzej Wnuk, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Swój udział w kweście zapowiedział też prezydent Marcin Zamoyski. Społeczników ratujących stare zamojskie nagrobki wspiera też kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Adam Firosz.

Za zliczanie zebranych datków od lat bezinteresownie biorą odpowiedzialność pracownicy zamojskiego oddziału Banku PKO B.P.

– W imieniu Członków i Zarządu Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu dziękuję za dotychczasową wspólną troskę o zamojską nekropolię i zapraszam do wspólnego kwestowania – zachęca Andrzej Wnuk – Mamy wielką nadzieję, że podczas kwesty 1 listopada 2012 roku Zamościanie oraz wszyscy, którzy z bliskich i dalekich stron odwiedzą zamojską nekropolię, tak jak w minionych latach hojnie wesprą nasze wspólne dzieło.

Co udało się zrobić na cmentarzu z funduszy zebranych w roku ubiegłym i poprzednich latach? Po kweście w 2011 roku w Pracowni Konserwatorskiej Macieja Flipa odrestaurowane zostały 3 pomniki: Apolonii Fedeckiej, Maryli Gilczyńskiej oraz Teofila Gołębiowskiego. Ogółem, dzięki trwającemu już 6 rok zamojskiemu kwestowaniu udało się poddać konserwacji 12 nagrobków i 2 zabytkowe latarnie.

Kwesta pierwszolistopadowa nie odbywa się jedynie w Zamościu. Podobne akcje organizowane są z powodzeniem m.in. w Hrubieszowie i Łukowej.

W Hrubieszowie datki zbierane będą 1 listopada przy bramach hrubieszowskiego cmentarza. Zbiórkę funduszy organizuje Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza.

Aż dwa dni potrwa kwesta w Łukowej. Tę od 11 lat organizuje Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami w Łukowej

Źródło: http://zamosc.naszemiasto.pl/artykul/1593361,1-listopada-odbedzie-sie-szosta-kwesta-na-zamojskim,id,t.html#6757fad449661c97,1,3,5

Kwesta 2012

Gazeta Miasta, Kwesta 2012 1 listopada po raz szósty dziennikarze, samorządowcy, politycy, pracownicy kultury, lekarze, prawnicy i harcerze kwestować będą na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu. Za zebrane pieniądze odnowione zostaną kolejne zabytkowe pomniki. W ubiegłorocznej kweście zebrano ponad 17 tysięcy złotych. Kwestę organizuje Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego. Na tej największej, zamojskiej nekropolii, ponad 70 nagrobków pochodzi z XIX wieku.

Większość z nich wymaga gruntownej renowacji i konserwacji. Które tym razem pomniki będą odnawiane, zadecyduje specjalna komisja z porozumieniem z konserwatorem zabytków. Kwesta odbędzie się przy bramach i na cmentarzu parafialnym 1 listopada od godziny 8.00 do godziny 18.00.

– Kwestować będzie ponad 50 osób, ludzi znanych i lubianych w Zamościu.Wśród nich będą m.in.: dziennikarze, przedstawiciele placówek kultury i stowarzyszeń, samorządowcy, artyści, nauczyciele, lekarze, ludzie nauki i harcerze. Zawsze możemy liczyć również na bezinteresowną pomoc przedstawicieli zamojskiego oddziału Banku PKO B.P. Zaproszenie do udziału w kweście przyjął także prezydent miasta Marcin Zamoyski. Nasze dzieło ratowania zabytków zamojskiej nekropolii wspierają duchowni, z kanclerzem Kurii Diecezjalnej ks. Adamem Firoszem, dziekanem katedry zamojskiej. Tak jak w minionych latach liczymy na wsparcie tych, którzy w tym dziele ratowania historycznych, często zapomnianych i niszczejących nagrobków oraz pomników okazali wiele serca przyczyniając się do odnowy najstarszej zamojskiej nekropolii.

Dzięki uzyskanym podczas V kwesty funduszom, w Pracowni Konserwatorskiej Macieja Flipa odrestaurowane zostały 3 pomniki: Apolonii Fedeckiej, Maryli Gilczyńskiej oraz Teofila Gołębiowskiego. W sumie, przez ostatnich pięć lat, konserwacji poddaliśmy 12 nagrobków oraz 2 zabytkowe latarnie, ustawione dziś przy Domku Grabarza. Oprócz tegorocznych dokonań, uratowaliśmy niszczejący i zapomniany pomnik rejenta Jana Bruno Baltzera z 1890 roku oraz pomnik Antoniego i Marii Gołowskich z 1895 roku. Z pieniędzy zebranych podczas IV kwesty dofinansowano też ukończoną pod koniec minionego roku renowację pomnika geometry rządowego Antoniego Bogaczewskiego z 1883 r. Prace konserwatorskie przy tym pomniku wykonane zostały w Pracowni Konserwatorskiej Tomasza Bulewicza. Ponadto z zebranych funduszy w poprzednich kwestach odrestaurowane zostały: dwie niezwykle cenne zabytkowe barokowe kamienne latarnie stojące przy Domku Grabarza, pomnik i mogiła, w której spoczywają m.in. Adolf i Bronisława Skulscy, rodzice pochodzącego z Zamościa Leopolda Skulskiego premiera II RP, pomniki: Feliksy Kudlińskiej, Emilii Radyszkiewicz oraz pomnik Tekli i Magdaleny Ehm z drugiej połowy XIX wieku, zapomniane i popadające w ruinę pomniki: kasjera miejskiego Zygmunta Delaszkiewicza i jego rodziny z przełomu XIX i XX wieku, geometry rządowego oraz aptekarza Jana Kłossowskiego z 1873 roku.

Dzisiaj na zamojskiej nekropolii nie sposób nie dostrzec efektów przeprowadzonych prac konserwatorskich. Odnowione pomniki błyszcza bielą wśród tych obiektów, które są zapomniane, opuszczone i czekają na rewitalizację. Odrestaurować je można jedynie przy wsparciu tych osób, które tak jak w minionych latach otworzą swoje gorące serca i swoją hojnością wesprą nasze wspólne dzieło, jakim jest odnowa cmentarza parafialnego przy ul. Peowiaków w Zamościu. Cmentarza, który jest miejscem spoczynku ludzi, tworzących niegdyś historię, tradycje, obyczaje i kulturę naszego miasta.

Mamy wielką nadzieję, że podczas kwesty 1 listopada 2012 roku Zamościanie oraz wszyscy, którzy z bliskich i dalekich stron odwiedzą zamojską nekropolię, tak jak w minionych latach hojnie wesprą nasze wspólne dzieło. Zachęcam też do odwiedzenia tych sektorów na cmentarzu, gdzie zostały odrestaurowane pomniki i obejrzenia tego co wspólnie dokonaliśmy, dzięki funduszom jakie zebraliśmy podczas minionych czterech lat na rzecz odnowy cmentarnych zabytków.

W imieniu Członków i Zarządu Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu dziękuję za dotychczasową wspólną troskę o zamojską nekropolię i zapraszam do wspólnego kwestowania – pisze Przewodniczący SKOCP, Andrzej Wnuk.

Pieniądze na odnowę Cmentarza Parafialnego w Zamościu można także wpłacać na konto:

Numer konta:
PKO BP S.A. 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753
Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Kamienna 20;
tel. 84 638 44 46

Źródło: http://www.gazetamiasta.pl/blisko-nas/kwesta-2012

Kwesta pamięcią o zmarłych – rozmowa z Andrzejem Wnukiem

Zamosc onLine - Kwesta pamięcią o zmarłych rozmowa z Andrzejem WnukiemZ Andrzejem Wnukiem, dziennikarzem i pisarzem, od maja br. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, rozmawiam o szerokim wymiarze i wielkiej wartości Zamojskiej Kwesty, która odbędzie się 1 listopada, na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu.

Cmentarz jest Przestrzenią Pamięci – wspólnotą żywych i umarłych. Już w tradycji romantycznej cmentarz traktowany był jako swoista księga. Przechadzka po nim była rzeczywistym wczytywaniem się w problemy śmierci i życia. Kartami owej księgi stawały się poszczególne groby, pojmowane jako świadectwa ludzkiego istnienia, ludzkich dokonań. Można to ująć słowami: „Jeśli chcesz poznać historię miasta – pójdź na jego cmentarze”.

Teresa Madej – Każdy z nas ma ważny dla siebie cmentarz? A jaki jest Twój, Andrzeju?

Andrzej Wnuk – Ja ogólnie nie lubię cmentarzy. Nigdy nie lubiłem cmentarzy, nie lubiłem pogrzebów, nie lubiłem tam chodzić. I do tej pory wzbraniam się, chociaż zaczynają „brać” z mojego rocznika, więc trzeba się pojawiać.

Teresa Madej – Ale czy to nie jest czasami oswajanie śmierci?

Andrzej Wnuk – Myślę, że tak, chociaż my, dziennikarze z tą śmiercią „bywamy” na co dzień, tak jak policjanci, prokuratorzy i ci dziennikarze, którzy bywają na miejscu wypadku. Mamy jakby bliskość tej śmierci wpisaną w swój zawód. Lubię cmentarze, które są niebanalne. Dla mnie bardzo fajnym i ciekawym, wartym polecenia jest np. cmentarz w Szczebrzeszynie, położony na zboczu góry, z której widać piękno doliny Poru, i warto naprawdę popatrzeć stamtąd w jakiś inny sposób. Ale ogólnie cmentarze – umówmy się – są depresyjne.

Teresa Madej – Mają jednak w sobie mnóstwo nostalgii, taki Cmentarz Łyczakowski, czy Rossa, czy też Pere-Lachaise. Poza tym, większość naszych cmentarzy pięknie prezentuje się na wzgórzu. Mój w Krynicach też jest tak położony.

Andrzej Wnuk – Są ciekawe cmentarze jeśli chodzi o położenie, są ciekawe jeśli chodzi o wystrój, wymiar, urbanistyczne założenia tego cmentarza, ale nasz zamojski cmentarz, bo do tego będziemy zmierzać, jest jedyny w swoim rodzaju, bo poświadcza o naszym mieście, czyli Zamościu.

Teresa Madej – Od zawsze jest w nas potrzeba utrwalania pamięci o zmarłych. Jest też głęboka tradycja z tym związana, bo cmentarz to swoisty tekst – tekst Kultury. A nagrobki i pomniki stają się metatekstem historii już nie tylko cmentarza, ale użytkującej go społeczności. Nawiązaliśmy do naszego Cmentarza Parafialnego, bliskiego wszystkim zamościanom – mieszkańcom i tym, którzy stąd wyjechali. Przypomnijmy zatem skład grupy, która powołała ten społeczny Komitet i zainicjowała Zamojską Kwestę.

Andrzej Wnuk – Ta grupa to dziennikarze, czyli Janusz Kawałko, który przyszedł z tym pomysłem na „Lożę prasową” do ówczesnej Zamojskiej Telewizji Kablowej, był też Piotrek Rogalski, był Wojtek Kowalczyk, byłem ja, pojawił się Łukasz Kot, Andrzej Szumowski. Tak naprawdę w tej grupie zrodziła się i wykonała się ta idea w postaci Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego.

Teresa Madej – Czy byliście przekonani, że będzie odzew?

Andrzej Wnuk – Nie, nie byliśmy przekonani, nie byliśmy pewni jak to będzie, zwłaszcza, że nigdy wcześniej – przynajmniej ja nie kwestowałem poza Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, i nie wiedziałem z jakim odzewem się spotkamy. Pierwszy rok był rewelacyjny i udało nam się wtedy zebrać ponad 11 tys. zł. To naprawdę niesamowite pieniądze dla grupy zapaleńców. Kolejne lata to było jeszcze lepiej, jeszcze więcej, dlatego, że ludzie zobaczyli, że na tym cmentarzu coś się dzieje. Zrobiliśmy dwie, przepiękne barokowe lampy, które stoją przy Domku Grabarza. Później były następne pomniki sióstr Ehm, kasjera miejskiego Zygmunta Delaszkiewicza, był pomnik rodziców I pierwszego premiera II RP, Leopolda Skulskiego, a w tym roku – trzy kolejne pomniki. Nazbierało się tego 13 obiektów.

Teresa Madej – Zaprosiliście do współpracy w słusznej, szlachetnej sprawie grono „ludzi dobrego serca”. Kim są społecznicy? Kto kwestuje?

Andrzej Wnuk – Celowo nie wymieniałem nazwisk bo jest ponad 60 osób zaangażowanych i większość z nim jest „bezimiennych”. W tej grupie kwestujących mamy też osoby, które w naturalny sposób przyciągają ludzi do siebie. Ty kwestujesz – wiesz jak Cię odbierają, kwestuje pan Prezydent Zamoyski, kwestują politycy. W tym roku udało się nam ściągnąć do Zamościa – pochodzącą z Zamościa, dziennikarkę TVN 24 Agatę Adamek. Myślę, że wiele osób kojarzy – reporterka sejmowa, parlamentarna – bardzo dobrze znana z anteny.

Teresa Madej – Są też tacy, którzy Was wspierają. Mam na myśli instytucje.

Andrzej Wnuk – Tak. Wspierają nas zamojskie instytucje, przedsiębiorstwa, Oczywiście chcielibyśmy, żeby tego było jak najwięcej. Natomiast do tej pory poza robotami budowlanymi, które były niezbędne przy posadowieniu pomników, czyli wykonanie obramowań – była to była firma Trawers, Budmat. Wspierają nas finansowo firmy – PGE, za co z góry dziękujemy i prosimy o jeszcze. Wsparła nas w tym roku firma Ekotrend Zbyszka Gumulińskiego, MZK i wspiera nas PKO BP, w osobie pani dyrektor Olejniczak, która od 3ciej kwesty przywozi z sobą wielką maszynę do liczenia pieniędzy i nie musimy tego robić sami.

Teresa Madej – Są jeszcze Ci, których w jakiś sposób wychowujemy – harcerze i zuchy.

Andrzej Wnuk – Oczywiście.

Teresa Madej – Podkreślimy, że jest to szósta Zamojska Kwesta. A bilans poprzednich?

Andrzej Wnuk – Pięć poprzednich to 70 tys. zł, zebranych w kwestach plus kilka tysięcy złotych zebranych w postaci datków. Dokładne rozliczenie jest na stronie: www. kwesta.zam.pl oraz w Urzędzie Miasta, gdzie musimy te dokumenty składać.

Teresa Madej – Czy przychodzą przelewy?

Andrzej Wnuk – Miałem powiedzieć, że dostaliśmy miły datek z zagranicy od rodziny premiera Skulskiego. Wszystko jest zaksięgowane i raport finansowy zrobiony. Otrzymujemy różne monety i nominały, które w Polsce nie są w obiegu, nie są wymieniane w kantorach. One leżą w naszych torebeczkach i pewne zostaną do ostatniego dnia naszej kwesty.

Teresa Madej – Specjalna komisja historyczna i w konsultacji z konserwatorami zabytków typuje za każdym razem obiekty do odnowienia. Dzisiaj na zamojskiej nekropolii nie sposób nie dostrzec efektów przeprowadzonych prac konserwatorskich. Jak to przebiega?

Andrzej Wnuk – Komisji historycznej przewodzi pan Stanisław Orłowski, znany zamojski fotografik i konserwator zabytków, długoletni zamojski konserwator. Komisja przedstawia zarządowi pewne propozycje prac do wykonania. Tych propozycji za pierwszym razem było 20. Myśmy wybrali te, które były niezbędne, ale także te, na które mamy fundusze, bo to są potężne kwoty rzędu kilkunastu tysięcy zł za jeden nagrobek. Nam się udaje zawsze tak negocjować z tymi wykonawcami, że oni praktycznie pracują za cenę materiałów. Tutaj serdeczne podziękowania dla Tomka Bulewicza oraz Macieja Filipa za to, że robią to własnym sumptem za niewielkie pieniądze. Każdy, kto stracił bliskich wie jak drogie jest wystawienie grobowca z obecnych materiałów. Dawne materiały – kamień i praca rzeźbiarska są w cenie.

Teresa Madej – Mam propozycję aby przed kolejną kwestą, już po zdecydowaniu przez komisję historyczną, które nagrobki będą restaurowane – organizować spotkania i przybliżać sylwetki tych osób zamościanom. Sądzę, że większa świadomość pozwoli na większą hojność.

Andrzej Wnuk – To ciekawy pomysł. Swego czasu Łukasz Kot, orędownik przeszłości premiera Skulskiego – na ten temat dużo pisał i przygotowywał materiały. Jest bardzo ciekawa monografia, zarys monografii cmentarza parafialnego autorstwa Andrzeja Kędziory, znanego zamojskiego archiwisty. Ciekawy pomysł i widzę, że będziesz miała dużo pracy przy tym. Jeśli jest to Twój pomysł to będziemy starali się Ciebie w to „wrobić”. Jesteśmy otwarci.

Teresa Madej – Bardzo chętnie, we współpracy z Muzeum Zamojskim i Archiwum Państwowym.

Andrzej Wnuk – Pomysł padł z Twoich ust i mam nadzieję, że będziesz nam tutaj służyć pomocą, zwłaszcza, że tej pracy przy Komitecie jest niezmiernie dużo.

Teresa Madej – Jak będzie przebiegać – zapewne według znanego scenariusza – 6. Zamojska Kwesta na cmentarzu parafialnym, już 1 listopada?

Andrzej Wnuk – Nie będę Państwu opowiadał, że potrzeba wszystkich zezwoleń, zgód, opłat, itd. Kwestujemy od 8.00. Jednym z pierwszych kwestujących jest poseł Sławomir Zawiślak. Spora część mieszkańców zapewne przyjdzie żeby z nim porozmawiać, zamienić słowo, wrzucić grosik do puszki. W południe będzie Prezydent Marcin Zamoyski, będzie Witold Paszt, a wieczorem m.in. Agata Adamek. Będziecie Państwo mieli okazję przez cały dzień spotkać kogoś, kogo lubicie, albo kogoś, kto wzbudza kontrowersje.

Teresa Madej – Czy będą ulotki z kontem bankowym Komitetu?

Andrzej Wnuk – Jak co roku będą ulotki, będą naklejki. Przygotował je jak zwykle Piotr Rogalski, nasz kolega, który od początku bierze udział w pracach Komitetu. I będzie nowość, bo w tym roku będziemy mieli nowe puszki, specjalnie oznakowane. Poprzednie puszki pożyczaliśmy od PCK, za co serdecznie dziękujemy.

Teresa Madej – Jako, że w kweście najważniejsi są Ofiarodawcy – to proszę Cię o apel.

Andrzej Wnuk – Zapraszamy Państwa, żebyście mogli zobaczyć jak ten cmentarz się zmienia, jak pięknieje z każdym dniem. Dużo dobrego zrobił nowy administrator pan Kusz. Są nowe miejsca „śmietnikowe”. Troszeczkę się ten wystrój cmentarza poprawia. Komu nie jest obojętne, komu leży na sercu dobro tego cmentarza – zapraszam do tego, żebyście Państwo wzięli udział w kweście i wrzucili symboliczną złotówkę, dwie, trzy. I wszystkie te puszki obeszli, a wszystkie pieniążki z tych puszek zostaną rozliczone i wszystkie bez wyjątku zostaną wydane, tylko i wyłącznie na odnawianie pomników. Nie mamy innych kosztów.

* * *
Musimy dbać o nasze cmentarze. Budują bowiem wspólnotę tych, którzy już odeszli z tego świata oraz żyjących. To właśnie sile wyobrażeń o nienaruszalności grobów zawdzięczamy to, że nadal istnieją nagrobki sprzed kilkuset lat. To rodzaj braterstwa w śmierci. Dzięki wsparciu wszystkich Państwa to jest możliwe. Zapraszamy do kwestowania. Do spotkania podczas 6. Zamojskiej Kwesty!

Uwaga!
Dorzuć swój grosz! Pieniądze na odnowę Cmentarza Parafialnego w Zamościu można także wpłacać przez cały rok na konto: PKO BP S.A. 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753

autor / źródło: Teresa Madej / http://zamosconline.pl/text.php?id=8216&rodz=wiad&tt=kwesta-pamiecia-o-zmarlych-rozmowa-z-andrzejem-wnukiem

Zamościanie hojnie wsparli kwestę na cmentarzu

Zamościanie hojnie wsparli kwestę na cmentarzu17 tys. 107 zł i 98 groszy oraz 25 euro – to wynik tegorocznej kwesty na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu.

Jak się okazuje zebrana 1 listopada kwota jest najwyższą spośród wszystkich dotychczasowych. A może okazać się, że ta kwota jeszcze się zwiększy, bowiem padły deklaracje, że na konto Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu wpłyną kolejne pieniądze.

Zebrane podczas tegorocznej kwesty środki powinny wystarczyć na renowację trzech niszczejących nagrobków zamojskiej nekropolii. Które to będą nagrobki, jeszcze nie wiadomo. O tym zadecyduje jeszcze w listopadzie komisja historyczna, działająca we współpracy z służbami konserwatorskimi miasta. Przed kolejną już szóstą kwestą wytypowane pomniki powinny odzyskać swój dawny kształt.

– Jestem pod wrażeniem ludzkich serc i hojności ludzi, którzy wsparli kwestę. Dzięki odwiedzającym 1 listopada zamojską nekropolię będziemy mogli odrestaurować kolejne niszczejące nagrobki. Bardzo się cieszę, że udało nam się pokonać ubiegłoroczny wynik. Tego się nie spodziewałem. Hojność kwestujących jest wynikiem ich troski o tych, którzy tworzyli historię Zamościa. Nie możemy o nich zapomnieć – powiedział Janusz Kawałko, inicjator akcji i przewodniczący Społecznego Komitetu na Rzecz Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

1 listopada pieniądze do puszek na odnowienie zamojskiej nekropolii zbierało ponad sześćdziesięciu kwestujących. Wśród nich byli samorządowcy, ludzie nauki, kultury i sztuki, dziennikarze, ludzie biznesu, a także zuchy i harcerze.

Na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu pieniądze do puszek zbierali: Jerzy Słupecki, Wiesław Lipiec, Jacek Danel, Sławomir Zawiślak z córką Agnieszką, Ryszard Pankiewicz, Karol Garbula, Sebastian Kawałko, Stanisław Orłowski, Dominika Antoniewicz, Mirosław Piwkowski, Wojciech Wiszniowski, Mirosław Rycaj, Andrzej Szumowski z synem Jakubem , Bogdan Kawałko, Danuta Kawałko, Ewa Kawałko-Marczuk, Paweł Marczuk, Łukasz Kot z bratem Miłoszem Kotem, Ryszard Kot, Damian Miechowicz, Małgorzata Czerniak, Iwonna Stopczyńska, Marek Jawor, Robert Moteka z córką Martą, Andrzej Kędziora z córką Ewą Kędziorą, Jan Cieplechowicz, Marta Lackorzyńska, Anna Kołakowska-Bzdek, Marian Zacharczuk, Tomasz Tomczewski, Wioletta Sawa, Piotr Rogalski, Roland Maziarka z synem Oliverem, Marcin Zamoyski, Jacek Feduszka, Wojciech Kowalczyk, Witold Paszt, Leonard Marczuk, Andrzej Brzozowski, Alicja Saturska, Kamil Kawałko, Jarosław Muda, Władysław Swacha, Marek Walawander, Anna Szewc z córką Zuzanną, Janusz Kawałko, Anna Gruszkiewicz, Szymon Łyciuk, Andrzej Wnuk, Maria Dec-Kiełb córką Karoliną, Małgorzata Bzówka, Mateusz Sawczuk, Marcin Rymarz, Małgorzata Łysiak, Marek Madej.

Kwestarzom towarzyszyli harcerze i zuchy z Drużyny 3 DW „Perkun” w składzie: Małgorzata Goch, Patrycja Kuryło, Agata Mróz, Justyna Pilip, Rafał Tarkowski, Bartłomiej Jakóbczak, Paulina Kozłowska, Katarzyna Burzewicz, 13 Zamojskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Ignis” w składzie: Katarzyna Tokarczyk, Magdalena Sarzyńska, Maciej Wolicki, Michał Karchut, Drużyny „Białe orły” w składzie: Edyta Zych, Monika Zawalska, Aleksandra Kapłon, Agata Pieczykolan, Weronika Kamińska, 141 Gromady Zuchowej „Słoneczne promyki” w składzie: Maciej Mazurek, Miłosz Kot, Sebastian Siwiec, Iza Dębska, Karolina Bochenko, Kuba Małachowski z opiekunkami Martą Geneją i Bożeną Pulikowską.

Zebrane w akcji pieniądze sprawnie liczyli bankowcy: Bożena Olejniczak, dyrektor Banku PKO BP O/Zamość oraz Mirosław Olejniczak i Sylwester Pawluk (PKO BP O/Zamość).

Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu czynnie wsparli również Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, drukarnie Attyla i Zamdruk oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze przy ul. Peowiaków 68A prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Zamość.

Źródło: http://zamosconline.pl/text.php?id=6790&rodz=wiad

V Kwesta na odnowę zabytkowych nagrobków – zakończona

V Kwesta na odnowę zabytkowych nagrobków - zakończona

http://www.gazetamiasta.pl/

Jeżeli chcesz poznać historię miasta, ziemi – pójdź na jego cmentarze. Inni mówią o tej „świętej roli”, że to miejsce snu i pamięci – snu tych, którzy odeszli w zaśiwaty; pamięci tych, kórzy odwiedzają ich groby, bliskich lub całkiem obcyhc – czytamy w tegorocznym apelu o odnowę Cmentarza, Społecznego Komitetu. Już po raz piąty, dzięki Państwa hojności i życzliności udało się zebrać 17 tys 107 zł 98 gr. To kolejny, ważny krok na długiej drodze odnawiania zabytkowych nekropoli cmentarza parafialnego w Zamościu. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok. My napewno będziemy!

Źródło: http://www.gazetamiasta.pl/index.php/wiadomosci/wydarzenia/2222-v-kwesta-na-odnow-zabytkowych-nagrobkow-zakoczona

Zamojska kwesta podliczona

W tym roku zebraliśmy dzięki hojności zamościan 17 107 zł i 98 groszy oraz 28 euro na renowację kolejnych, najstarszych nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu.

Zamojska kwesta podliczonaKwestorzy: Andrzej Szumowski, Karol Garbula, poseł Sławomir Zawiślak, Agnieszka Zawiślak, Stanisław Orłowski, Jacek Danel, Wojciech Wiszniowski, Ryszard Pankiewicz, Bogdan Kawałko, Mirosław Rycaj, Danuta Kawałko, Łukasz Kot, Mirosław Piwkowski, Małgorzata Czerniak, Iwonna Stopczyńska, Damian Miechowicz, Sebastian Kawałko, Jerzy Słupecki, Wiesław Lipiec, Dominika Antoniewicz, Paweł Marczuk, Ewa Kawałako-Marczuk, Marek Jawor, Robert Moteka, Marta Moteka, Andrzej Kędziora, Ewa Kędziora, Marta Lackorzyńska, Anna Kołakowska-Bzdek, Marian Zacharczuk, Tomasz Tomczewski, Wioletta Sawa, Marcin Zamoyski, Piotr Rogalski, Roland Maziarka, Oskar Maziarka, Jacek Feduszka, Wojciech Kowalczyk, Witold Paszt, Leonard Marczuk, Andzrej Brzozowski, Alicja Saturska, Kamil Kawałko, Jarosław Muda, Artur Zawiślak, Marek Walawander, Anna Szewc, Urszula Kawałko, Anna Gruszkiewicz, Szymon Łyciuk, Andrzej Wnuk, Maria Dec-Kiełb, Małgorzata Bzówka, Mateusz Sawczuk, Marek Madej.

Tradycyjnie i niezawodnie pomagali po raz piąty w kwestowaniu:
Bankowcy: Bożena Olejniczak, dyrektor Banku PKO BP O/Zamość oraz Mirosław Olejniczak i Sylwester Pawluk, również z PKO BP O/Zamość, którzy sprawnie przeliczyli zabrane pieniądze i zdeponowali je w Banku na koncie Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Instytucje: wspomagają i od początku kwestowania dają schronienie Komitetowi pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu z dyrektorem Andrzejem Szumowskim na czele.

Drukarze: ulotki i naklejki wydrukowała Drukarnia Attyla Sp. J. Jacek Kardasz, Władysław Kardasz z Zamościa. Banner wiszący na Domku Grabarza wydrukowała Drukarnia Zamdruk.

Kwestarzom pomagali harcerze i zuchy.
Kolejny rok sztab Komitetu znajdował się w świetlicy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy ul. Peowiaków 68A prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O./Zamość.

Internet: stronę internetową www.kwesta.zam.pl prowadzi społecznie Kamil Kawałko.

Źródło: http://roztocze.net/newsroom.php/31096_Zamojska_kwesta_podliczona.html

Ponad 17 tys. na odnowę zamojskiego cmentarza

Ponad 17 tys. na odnowę zamojskiego cmentarza17 tys. 107 zł. 98 gr. zebrano podczas dzisiejszej kwesty pn. „Odnówmy zamojską nekropolię”. Po raz piąty zorganizował ją Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Odtwórz nagranie Odtwórz nagranie na moje.radio.lublin.pl

Tym samym, ubiegłoroczny rekord został pobity. Rok temu, dzięki hojności osób odwiedzających cmentarz, zebrano niewiele ponad 17 tys. W tym roku kwestowało ok.60.os.: samorządowcy, dziennikarze, ludzie kultury. – Od rana zbierali pieniądze na ratowanie zabytkowych pomników na najstarszej w mieście nekropolii… Odtwórz nagranie

Kwesta odbywała się na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków.

Źródło: http://moje.radio.lublin.pl/ponad-17-tys-na-odnowe-zamojskiego-cmentarza.html

Kolejna kwesta na odnowę zamojskiego cmentarza, kolejny rekord

Kolejna kwesta na odnowę zamojskiego cmentarza, kolejny rekord17 tysięcy 107 złotych i 98 groszy – tyle udało się zebrać podczas dzisiejszej kwesty na cmentarzu parafialnym w Zamościu. Tym samym, ubiegłoroczny rekord został pobity. Rok temu kwestujący zebrali 17 tysięcy 47 złotych i 90 groszy. Akcję po raz piąty zorganizował …

… Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego. W zbiórce pieniędzy na renowację zabytków nekropolii uczestniczyło ponad 50 osób: samorządowcy, ludzie kultury i dziennikarze.

Za środki zebrane w latach ubiegłych (w sumie blisko 60 tysięcy złotych) udało się odnowić aż 10 zabytkowych obiektów, w tym kilka nagrobków z XIX i początków XX wieku oraz dwie kamienne lampy stojące przy tzw. domku grabarza.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z dzisiejszej kwesty i dnia Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Zamościu.

Źródło: http://ezamosc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3581&Itemid=37