Zamojska kwesta podliczona

W tym roku zebraliśmy dzięki hojności zamościan 17 107 zł i 98 groszy oraz 28 euro na renowację kolejnych, najstarszych nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu.

Zamojska kwesta podliczonaKwestorzy: Andrzej Szumowski, Karol Garbula, poseł Sławomir Zawiślak, Agnieszka Zawiślak, Stanisław Orłowski, Jacek Danel, Wojciech Wiszniowski, Ryszard Pankiewicz, Bogdan Kawałko, Mirosław Rycaj, Danuta Kawałko, Łukasz Kot, Mirosław Piwkowski, Małgorzata Czerniak, Iwonna Stopczyńska, Damian Miechowicz, Sebastian Kawałko, Jerzy Słupecki, Wiesław Lipiec, Dominika Antoniewicz, Paweł Marczuk, Ewa Kawałako-Marczuk, Marek Jawor, Robert Moteka, Marta Moteka, Andrzej Kędziora, Ewa Kędziora, Marta Lackorzyńska, Anna Kołakowska-Bzdek, Marian Zacharczuk, Tomasz Tomczewski, Wioletta Sawa, Marcin Zamoyski, Piotr Rogalski, Roland Maziarka, Oskar Maziarka, Jacek Feduszka, Wojciech Kowalczyk, Witold Paszt, Leonard Marczuk, Andzrej Brzozowski, Alicja Saturska, Kamil Kawałko, Jarosław Muda, Artur Zawiślak, Marek Walawander, Anna Szewc, Urszula Kawałko, Anna Gruszkiewicz, Szymon Łyciuk, Andrzej Wnuk, Maria Dec-Kiełb, Małgorzata Bzówka, Mateusz Sawczuk, Marek Madej.

Tradycyjnie i niezawodnie pomagali po raz piąty w kwestowaniu:
Bankowcy: Bożena Olejniczak, dyrektor Banku PKO BP O/Zamość oraz Mirosław Olejniczak i Sylwester Pawluk, również z PKO BP O/Zamość, którzy sprawnie przeliczyli zabrane pieniądze i zdeponowali je w Banku na koncie Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Instytucje: wspomagają i od początku kwestowania dają schronienie Komitetowi pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu z dyrektorem Andrzejem Szumowskim na czele.

Drukarze: ulotki i naklejki wydrukowała Drukarnia Attyla Sp. J. Jacek Kardasz, Władysław Kardasz z Zamościa. Banner wiszący na Domku Grabarza wydrukowała Drukarnia Zamdruk.

Kwestarzom pomagali harcerze i zuchy.
Kolejny rok sztab Komitetu znajdował się w świetlicy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy ul. Peowiaków 68A prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O./Zamość.

Internet: stronę internetową www.kwesta.zam.pl prowadzi społecznie Kamil Kawałko.

Źródło: http://roztocze.net/newsroom.php/31096_Zamojska_kwesta_podliczona.html