Kwestia na odbudowę zamojskiej nekropolii

Kwestia na odbudowę zamojskiej nekropolii – To bardzo ważne, co robicie, ten cmentarz to historia naszego miasta, to historia ludzi, którzy tworzyli miasto i w różny sposób byli związani z Zamościem. Nie można o nich zapomnieć, nie można zapomnieć o ich grobach – powiedziała pani Maria, emerytowana nauczycielka. – Pięć złotych to niewielkie pieniądze, ale wrzucam je do puszki z nadzieją, że swoim skromnym datkiem przyczynię się do odrestaurowania kolejnego zabytkowego nagrobka. Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu działa już trzeci rok. Powstał spontanicznie, a przewodniczył mu i przewodniczy redaktor Janusz Kawałko. W 2007 roku Komitet zebrał ponad 13 tysięcy złotych. Za te pieniądze odrestaurowano dwie zabytkowe latarnie stojące przy Domku Grabarza. Ubiegłoroczna kwesta pozwoliła zebrać 16 tysięcy złotych i pozyskać od sponsorów kolejne 4 tysiące złotych. Zebrane środki pozwoliły odrestaurować nagrobki m.in. ojca pierwszego premiera II RP Leopolda Skulskiego, Feliksy Kudlińskiej i Emilii Radyszkiewicz oraz Tekli i Magdaleny Ehm.

1 listopada br. na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu kwestowało ponad pięćdziesiąt osób.  Kwestowali artyści, samorządowcy, dziennikarze, pracownicy zamojskich placówek kultury, harcerze. Zamościanie to wspaniali ludzie. Pomimo trudnych czasów udało się zebrać ponad 13 tysięcy 600 złotych. Wszyscy w komitecie byli zaskoczeni hojnością ludzi odwiedzających groby.

Na razie nie wiadomo, na jaki cel zostaną przeznaczone pieniądze zebrane w tym roku. Zdecyduje o tym specjalny zespół, który po konsultacji z konserwatorem zabytków i diecezją wytypuje obiekty do odnowienia. Prace konserwatorskie do tej pory prowadzili Tomasz Bulewicz i Andrzej Pusz. Rezultaty ich pracy możemy podziwiać na zamojskiej nekropolii.

To nie koniec kwesty. Pieniądze na rzecz odnowy cmentarnych zabytków można wpłacać przez cały rok. Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu mieści się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Kamiennej 20 w Zamościu. Pieniądze na rzecz odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu wpłacać można konto: PKO BP S.A. 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753. Apelujemy do mieszkańców miasta i wszystkich ludzi dobrej woli o życzliwość i hojność. Razem możemy przywrócić zamojskiej nekropolii jej dawny blask, ale na to trzeba czasu i pieniędzy. Za pieniądze, które udało się zebrać w tym roku, w imieniu Społecznego Komitetu i własnym, bardzo dziękujemy.