Razem odnowimy zamojską nekropolię. Kwesta na Cmentarzu Parafialnym

Razem odnowimy zamojską nekropolię. Kwesta na Cmentarzu ParafialnymWzorem lat ubiegłych w dzień Wszystkich Świętych (1 listopada) na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu zostanie przeprowadzona kwesta, z której pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowych nagrobków.

Akcja zostanie przeprowadzona w godzinach 8-18, a pieniądze do puszek będzie można wrzucić w czterech charakterystycznych miejscach zamojskiej nekropolii- przy wszystkich wejściach oraz na skrzyżowaniu głównych alejek przy domku grabarza.

W tym roku kwestować będzie około 60 osób. Tradycyjnie już w tej grupie znajdą się ludzie kultury, samorządowcy, dziennikarze oraz zuchy i harcerze.

– Bardzo cenię sobie wrażliwość mieszkańców naszego miasta, dzięki której możemy odrestaurować kolejne nagrobki. Przez dziesiątki lat one niszczały, popadały w ruinę, a dziś dzięki zebranym funduszom możemy przywrócić im dawny kształt i pamięć. Każdy grosik jest ważny, zbieramy grosik do grosika i dzięki zebranym środkom możemy odrestaurować kolejne nagrobki. Pamiętajmy, że cmentarz jest historią miasta. Tutaj spoczywają ludzie, którzy tworzyli jego historię – zachęca do udziału w kweście Janusz Kawałko, inicjator akcji i przewodniczący Społecznego Komitetu na Rzecz Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Pierwsza kwesta została przeprowadzona w 2007 roku. Wartość corocznej zbiórki pozwala na odnowienie 3-4 zabytkowych nagrobków. W dotychczasowej krótkiej historii kwestowania na zamojskiej nekropolii najwięcej udało się zebrać podczas ubiegłorocznej (czwartej) kwesty. Kwestujący zebrali ponad 17 tys. zł.

O tym, które nagrobki są odrestaurowywane w pierwszej kolejności decyduje komisja historyczna pod przewodnictwem Stanisława Orłowskiego, działająca we współpracy z Grażyną Żurawicką, kierownikiem zamojskiej delegatury Państwowej Służby Ochrony Zabytków.

Dzięki funduszom zebranym podczas czterech pierwszych kwest udało się odrestaurować: dwie kamienne lampy stojące przy domku grabarza oraz nagrobki i pomniki: rodziców pochodzącego z Zamościa premiera II RP Leopolda Skulskiego (Adolfa i Bronisławy Skulskich); Tekli (zm. 1828) i Magdaleny Ehm (zm. 1846), Feliksy Kudlińskiej (zm. 1901) i Emilii Radyszkiewicz (zm. 1903), aptekarza Jana Kłosowskiego, kasjera miejskiego Zygmunta Dalaszkiewicza, geometry rządowego Antoniego Bogaczewskiego, Marii i Antoniego Goławskich (z końca XIX wieku) oraz rejenta rządowego Bruna Baltzera.

Źródło: http://zamosconline.pl/text.php?id=6782&rodz=wiad