Ratowanie zamojskiej nekropolii – Kwesta 2008

Ratowanie zamojskiej nekropolii - Kwesta 2008

Ratowanie zamojskiej nekropolii - Kwesta 2008


http://www.zamosconline.pl/text.php?id=2716&rodz=wiad

W ubiegłym roku o datki na ratowanie zabytków cmentarza, prosili dziennikarze, artyści, pracownicy magistratu, harcerze i miłośnicy zamojskiej nekropolii. Zebrano ponad 13 tys. złotych. Kolejna kwesta odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym 1 listopada w godzinach od godz. 8.00 do 18.00.

Blisko 30 wolontariuszy reprezentujących Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, podczas kwesty prowadzonej w dniu 1 listopada 2007 r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu zgromadziła do puszek kwestorskich 13.081, 20 zł. Taka kwota już 1 listopada 2007 r. trafiła na subkonto Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Fundusze zgromadzone podczas pierwszej kwesty wykorzystane zostały zgodnie z celem nakreślonym przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. Zebrane środki finansowe pozwoliły na przeprowadzenie renowacji barokowych kamiennych latarni. Zabytkowe lampy były niegdyś ustawione przy wejściu do starej bramy cmentarnej. Obecnie dekorują główną aleję w okolicach domku grabarza na cmentarzu parafialnym w Zamościu. Zabytki są jak nowe. Swój dawny blask odzyskały w pracowni konserwatorskiej Tomasza Bulewicza. Po wielu tygodniach żmudnej pracy kamienne latarnie prezentują się bardzo okazale, cieszą oko.

Właśnie te obiekty cmentarne zostały wytypowanie do renowacji po wielu konsultacjach ze służbami konserwatorskimi w tym m.in. Z Grażyną Żurawicką – kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zamościu, księdzem prałatem Czesławem Grzybem, dziekanem parafii katedralnej – administratorem cmentarza. Kamienne latarnie poddane zostały w pierwszej kolejności konserwacji aby je uratować od całkowitego zniszczenia.

Ten pierwszy krok w ratowaniu zamojskiej nekropolii był możliwy dzięki mieszkańcom Zamościa oraz tym, którzy 1 listopada minionego roku przyjeżdżając z różnych stron kraju odwiedzali groby bliskich na cmentarzu nie poskąpili grosza. Dali tym samym wyraz troski o zabytkowe obiekty cmentarne, pomniki, grobowce i nagrobki. Taki serdeczny gest cieszy wszystkich.

W odnowę zamojskiej nekropolii włączył się także Tadeusz Rozmus prezes PW Budmat w Zamościu, którego firma odbudowała postumenty, na których posadowione są odrestaurowane kamienne lampy.

Fotograficzną dokumentację procesu renowacji kamiennych barokowych latarni będzie można obejrzeć na wystawie w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego ul. Kamiennej.
Cześć fotogramów zaprezentowanych zostanie 1 listopada br. przy Domku Grabarza na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu podczas II kwesty, która potrwa od godz.8 do 18.

autor / źródło: Teresa Madej zamosconline.pl
fot. Janusz Kawałko
dodano: 2008-10-22