Odnowa cmentarza – raport komitetu

Odnowa cmentarza - raport komitetu

Odnowa cmentarza - raport komitetu


http://roztocze.net/newsroom.php/25737.html

Społeczny Komitet
Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Kamienna 20
tel. 084 638 44 46

Raport z kwesty i wykorzystania zebranych funduszy na rzecz odnowy cmentarza parafialnego w Zamościu.

Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu podczas kwesty prowadzonej w dniu 1 listopada 2007 r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu z udziałem blisko 30 wolontariuszy. Fundusze, TJ. 13081,20 zł zgromadzone podczas pierwszej kwesty wykorzystane zostały zgodnie z regulaminem na cele wyznaczone przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. Z tych funduszy na zamojskiej nekropolii poddane zostały renowacji barokowe kamienne zabytkowe latarnie, które niegdyś posadowione były przy wejściu starej bramy cmentarnej, a obecnie przy głównej alei, przy domku grabarza na cmentarzu parafialnym w Zamościu. Zabytki już odzyskały swój dawny blask.

Ich świetność przywrócono w pracowni konserwatorskiej Tomasza Bulewicza, gdzie po wielu tygodniach żmudnej pracy kamienne latarnie wyglądają jak nowe. Wytypowanie tych budowli do renowacji Zarząd Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, wyłonił po wielu konsultacjach ze służbami konserwatorskimi w tym m.in. Z Grażyną Żurawicką – kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zamościu, księdzem prałatem Czesławem Grzybem, dziekanem parafii katedralnej – administrator cmentarza. Kamienne latarnie poddane zostały w pierwszej kolejności konserwacji by je uratować od całkowitego zniszczenia.

Należy podkreślić, że było to możliwe dzięki mieszkańcom Zamościa oraz tym, którzy 1 listopada minionego roku przyjeżdżając z różnych stron kraju odwiedzali groby bliskich i podczas pierwszej kwesty zorganizowanej przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu do puszek wrzucili ponad 13 tys. złotych. Potwierdzili tym samym, że troska o zabytkowe obiekty cmentarne, pomniki, grobowce i nagrobki jest ważną ideą. W odnowę zamojskiej nekropolii włączył się także Tadeusz Rozmus prezes PW Budmat w Zamościu. Jego firma bowiem odbudowała postumenty, na których posadowione są odrestaurowane kamienne lampy.

Na zdjęciu przy montażu kamiennych latarni barokowych Tomasz Bulewicz, w którego pracowni dokonano renowacji zabytków.

By pokazać jaką drogę renowacji odbyły kamienne barokowe latarnie Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu przy wsparciu Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w siedzibie MDK przy ul. Kamiennej przygotował wystawę fotograficzną pokazującą etapy renowacji kamiennych lamp. Cześć fotogramów zaprezentowanych zostanie 1 listopada br. przy Domku Grabarza na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu podczas II kwesty, która potrwa od godz. 8 do 18.
(raport przygotował Janusz Kawałko – przewodniczący Komitetu)

Autor: Roztocze Online –
Data: 21.10.2008