Latarnie z Cmentarza Parafialnego

Latarnie z Cmentarza Parafialnego

Latarnie z Cmentarza Parafialnego


http://roztocze.net/newsroom.php/25601.html

Dobiegają końca prace przy renowacji zabytkowych latarni, zdobiących główną aleję Cmentarza Parafialnego w Zamościu. Pieniądze na ten cel pochodzą z ubiegłorocznej kwesty, zorganizowanej przez społeczny komitet odnowy tej nekropolii

Zbiórka pieniędzy odbyła się 1 listopada. Odwiedzający groby nie szczędzili datków. Do puszek kwestorskich wrzucili ponad 13 tys. złotych. Zarząd komitetu zdecydował, by w pierwszej kolejności renowacji poddać dwie kamienne lampy stojące przy głównej cmentarnej alei, nieopodal Domku Grabarza.
– Zanim zabytki te przewieźliśmy do pracowni konserwatorskiej, musieliśmy uzyskać zgodę kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zamościu oraz administratora cmentarza, proboszcza parafii katedralnej pw. Świętego Tomasza Apostoła – wyjaśnia Janusz Kawałko z „Kuriera Lubelskiego”, szef Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Latarnie przypuszczalnie pochodzą z drugiej poł. XVIII wieku. Niegdyś stały przy Bramie Szczebrzeskiej. Stąd przeniesiono je na cmentarz parafialny. Ich renowacją zajęła się Pracownia Konserwatorska Tomasza Bulewicza z Zamościa.
– Zabytki były w opłakanym stanie. Bardzo popękane i na powrót posklejane cementową zaprawą. Do tego porosły mchami i grzybami. Konieczne było rozebranie ich na mniejsze elementy, oczyszczenie z mikroorganizmów i uzupełnienie ubytków – zaznacza Bulewicz.

W połowie października zabytkowe lampy, już w pełnym blasku, ponownie staną przy Domku Grabarza. A 1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych kwestować będą samorządowcy, przedsiębiorcy, ludzie kultury, dziennikarze, harcerze. Na rewitalizację czeka wiele zabytkowych grobowców, pomników, nagrobków, rzeźb.

Pomysłodawcą zbiórki pieniędzy na odnowę zamojskiego cmentarza parafialnego jest Janusz Kawałko. Komitet powołano 1 października ub. roku. W jego skład, oprócz przedstawicieli zamojskich mediów, weszli duchowni, pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury, harcerze.

Kwesta w 2007 roku


Odnowa Cmentarza Parafialnego w Zamościu

Kwesta na cmentarzu w 2007 roku –
zdjęcia 1
|
zdjęcia 2
więcej o Cmentarzu Parafialnym w Zamościu

Autor: Kronika Tygodnia – Adam Jaworski
Data: 23.09.2008

Dodaj komentarz