Odbiór barokowych lamp cmentarnych

Odbiór barokowych lamp cmentarnych

Odbiór barokowych lamp cmentarnych


http://roztocze.net/newsroom.php/25796.html

W środę, 29 października, nastąpiło oficjalne przekazanie barokowych latarni, odrestaurowanych staraniem Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego – inicjatora zbiórki pieniędzy na odnowę zabytkowych nagrobków najstarszego zamojskiego cmentarza.

Rozpoczęcie renowacji od tych lamp było świadomym kompromisem – informował Janusz Kawałko, przewodniczący Komitetu – Staraliśmy się, wybrać obiekt neutralny, ale od zawsze związany z cmentarzem. W konsekwencji wybór padł na te barokowe, kamienne lampy. Już teraz wiemy, że to najtrudniejsze z możliwych na tym cmentarzu zadań konserwatorskich – dodał redaktor Kawałko.

Odbiór prac odbył się w obecności Grażyny Żurawickiej, kierownika zamojskiej delegatury Wojewódzkiego Ośrodka Służby Ochrony Zabytków, księdza prałata Czesława Grzyba z Katedry Zamojskiej i opiekuna cmentarza księdza Marka Dobosza oraz przedstawicieli Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu i Bolesława Bulewicza – przedstawiciela firmy wykonującej renowację.

Odbiór konsekratorski został dokonany warunkowo, jak zaznaczyła Grażyna Żurawicka. Po usunięciu drobnych niedociągnięć, służby konserwatorskie uznają, że ten etap odnowy zabytków z cmentarza parafialnego został zamknięty.
To jest precyzja, to rokoko, to XVII wiek – przypominała Grażyna Żurawicka – Konserwacja to kreacja jednak w taki sposób aby starać się gubić granice pomiędzy elementami starymi a nowymi – dodała konserwator.

W wypadku barokowych lamp konieczne jest jeszcze dopracowanie szczegółów, jednak będzie to możliwe dopiero po 2 listopada.

Fundusze na renowację latarni zebrano w ubiegłym roku w ramach kwesty na cmentarzu parafialnym. Dzięki ofiarności setek zamościan udało się zgromadzić ponad 13 000 zł.
W tym roku również odbędzie się kwesta – tym razem zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowych grobowców.

Autor: Roztocze Online – (pit)
Data: 29.10.2008