13 tysięcy złotych na renowację

13 tysięcy złotych na renowację

13 tysięcy złotych na renowację


http://www.kurierlubelski.pl/module-dzial-viewpub-tid-9-pid-46274.html

DANA KWESTA KOMITETU ODNOWY CMENTARZA PARAFIALNEGO
WITOLD

Dziennikarze, artyści, harcerze, studenci, przedstawiciele organizacji społecznych, instytucji oświatowych i kulturalnych oraz placówek samorządowych funkcjonujących w Zamościu zbierali 1 listopada pieniądze na odnowę zamojskiego cmentarza położonego przy ul. Peowiaków.

Pierwszą w historii miasta kwestę pod hasłem „Razem odnówmy zamojską nekropolię” zorganizował Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, który powstał z inicjatywy zamojskiego środowiska dziennikarskiego. W jego skład weszły redakcje wszystkich zamojskich mediów: Katolickiego Radia Zamość, Telewizji Zamość, „Kroniki Tygodnia”, „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”, „Tygodnika Zamojskiego”, www.roztocze.net, „Kuriera Lubelskiego”, www.zamosconline.pl, Radia Eska oddział w Zamościu, Agencji Wydawniczej Atut, „Dziennika Wschodniego” oraz Radia Lublin.

Efekty kwesty były imponujące. W ciągu zaledwie 6 godzin uzbierano 13 081,20 tys. zł. Pieniądze, po przeliczeniu w obecności dyrektorki zamojskiego oddziału PKO BP Bożeny Olejniczak, trafiły na konto bankowe komitetu.

Renowacja nagrobków zostanie rozpoczęta po wyłonieniu przez specjalnie powołaną komisję jednego lub dwóch pomników z grupy kilkunastu przedstawionych przez konserwatora zabytków. Zbiórka się nie kończy. Pieniądze wpłacać można na specjalnie utworzone w PKO BP SA subkonto nr 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753 Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, wyodrębnione z konta Parafii Katedralnej w Zamościu.

KWESTOWALI

Iwonna Stopczyńska (wiceprezydent Zamościa), Wojciech Matwiejczuk (przewodniczący Rady Miasta Zamość), Małgorzata Mazur („Zamojski Kwartalnik Kulturalny”), Wiesław Lipiec (fotograf), Małgorzata Czerniak (przedsiębiorca), Janusz Kawałko („Kurier Lubelski”), Bogdan Kawałko (prorektor WSZiA), Andrzej Wnuk („Kronika Tygodnia”), Wojciech Kowalczyk (Telewizja Zamość), Łukasz Kot (Katolickie Radio Zamość), Piotr Rogalski (www.roztocze.net), Marek Jawor (wydawca, fotograf), Stanisław Orłowski (fotograf), Andrzej Kędziora (archiwista, regionalista), Witold Paszt (wokalista VOX), Teresa Madej (www.zamosconline.pl), Marian Zacharczuk (Radio Lublin), Karol Kozyra („Tygodnik Zamojski”), Dominika Saran (Radio Eska), Władysław Swacha (muzyk POW), Wiesław Gramatyka (szef Straży Miejskiej), Alicja Saturska (dyrektor chóru Rezonans), Barbara Świst (chór Rezonans), Alicja Trefler (Warszawskie Koło Zamościan) Katarzyna Szmidt (chór Rezonans), Wojciech Przegon (prof. AR Kraków), Ryszard Pankiewicz (rzecznik szpitala im. Papieża Jana Pawła II)), Jan Cieplechowicz (Hufiec ZHP Zamość), Nella Chrzan, Artur Zawiślak (nauczyciel). W akcję zaangażowani byli także Władysław i Jacek Kardaszowie z drukarni Atylla, którzy wydrukowali ulotki z apelem, oraz dyrekcja i pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu.

Janusz Kawałko Kurier Lubelski
09.11.2007