Kwesty w Zamościu, Zwierzyńcu i Hrubieszowie

Kwesty w Zamościu, Zwierzyńcu i Hrubieszowie Pod hasłem „Odnówmy zamojską nekropolię” Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu po raz piąty organizuje kwestę na rzecz ratowania zabytkowych grobowców, pomników, nagrobków i budowli znajdujących się na najstarszej w mieście nekropolii. Kwesta odbywa się do 18:00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków.

W tym roku kwestować będzie blisko 60 osób między innymi: dziennikarze, przedstawiciele placówek kultury i stowarzyszeń, samorządowcy, artyści, nauczyciele, lekarze, ludzie nauki i harcerze. Zaproszenie do udziału w kweście przyjął także prezydent miasta Marcin Zamoyski.
Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca organizuje dziś szóstą kwestę na rzecz ratowania cmentarnych zabytków. Kwestarze czekają na darczyńców przy wejściu do nekropolii do 15.00. Wśród kwestujących będą, tak jak w poprzednich latach, członkowie towarzystwa oraz nauczyciele i młodzież z miejscowych szkół.
Około 60 osób weźmie udział w tegorocznej kweście na ratowanie zabytkowych nagrobków w Hrubieszowie. Kwestujący będą czekać na darczyńców we wtorek między 9.00 a 15.00 przy bramach wejściowych na cmentarz od strony ul. Kolejowej i ul. Nowej.
Będą wśród nich m.in.: nauczyciele i młodzież szkolna, pracownicy biblioteki, Urzędu Miasta, muzeum, Stowarzyszenia Edukacyjnego „razem”, regionaliści z Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego oraz Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza.