Kwesta 2010: Ocalić pamięć – rozmowa z Januszem Kawałko

Z Januszem Kawałko – Przewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu rozmawiam o obywatelskiej inicjatywie, jaką jest IV Zamojska Kwesta, odbywająca się w dniu 1 listopada na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu.

– Przypomnijmy jak doszło do powołania Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego przy ulicy Peowiaków w Zamościu. Jak zrodziła się ta szlachetna idea?

Janusz Kawałko – To wymiar dobra i troski o tę nekropolię. Udało się stworzyć Społeczny Komitet, w skład którego weszły osoby z życia kulturalnego Miasta, z różnych środowisk: artystów, dziennikarzy, ludzi kultury, także samorządowców. Kto tylko mógł wspierał nas w tym pomyśle i 1 listopada 2007 r. udało się nam przeprowadzić pierwszą kwestę i już z dużym sukcesem, bo na początek uzbieraliśmy ponad 13 tys. zł. To była dla nas szokująca kwota. Poznaliśmy wtedy to dobro, co tkwi w sercach ludzi, i tę troskę o historię Miasta. Zamojska nekropolia jest takim miejscem, gdzie napotykamy na groby tych, którzy tworzyli historię i kulturę w tym mieście.

Czytaj całość na: http://www.zamosconline.pl/text.php?id=5320&rodz=wiad