Kwesta wspólnym dziełem – rozmowa z Januszem Kawałko

Kwesta wspólnym dziełem - rozmowa z Januszem Kawałko

Kwesta wspólnym dziełem - rozmowa z Januszem Kawałko


http://zamosconline.pl/text.php?id=4217&rodz=wiad

Inicjatywa wspólnego odnowienia zamojskiej nekropolii narodziła się w 2007 roku. Grupą inicjatywną byli przedstawiciele zamojskich mediów i instytucji kultury. Zawiązany został Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego, którego przewodniczącym został Janusz Kawałko.

Teresa Madej – Wzorem dla tej inicjatywy były kwesty organizowane na znanych cmentarzach. Jak pokazują dwie poprzednie, nasza zamojska kwesta również zyskała przychylność społeczeństwa. Są również owoce tej idee.

Janusz Kawałko – To wielka sprawa, ze dochodzi już do trzeciej edycji kwesty na odnowę Cmentarza Parafialnego w Zamościu, tej najbardziej zabytkowej nekropolii w mieście i regionie. Bardzo się cieszę, że ta idea, która zrodziła się w środowisku dziennikarskim, została dobrze przyjęta przez środowisko artystyczne, samorządowe, nauczycielskie, harcerskie i każdą społeczność Zamościa.
Jak doświadczamy, istnieje w sercach ludzi potrzeba aby ta nekropolia, która jest miejscem pamięci i historią Zamościa miała ładniejszy kształt i abyśmy my mogli pamiętać o tych, którzy odeszli. To nagrobki przypominają nam o wielkości tych osób, które tworzyły historię miasta.
Cieszę się, że tak hojnie ludzie wspierają tę idee. Dzięki temu podczas II kwesty zebraliśmy ponad 16 tys. zł i pozyskaliśmy od sponsorów kolejne fundusze. To pozwoliło Komitetowi w tym roku odrestaurować cztery obiekty, które wymagały natychmiastowej rewitalizacji i odrestaurowania. To są pomniki, które wskazał nam, powołany przez Społeczny Komitet Zespół Historyczny, którego pracami koordynuje były szef Konserwacji Zabytków, najpierw w województwie, potem w Zamościu – Stanisław Orłowski.
Dzięki pracy tego Zespołu mogliśmy przekazać w ręce konserwatora cztery obiekty. Wśród nich, nieodnawiany od lat, grobowiec rodziców jedynego premiera z Zamościa: Adolfa i Bronisławy Skulskich. Ta idea sięgnęła Skandynawii. Dzięki informacjom na portalach internetowych i zaangażowaniu naszych kolegów z Komitetu odezwała się prawnuczka państwa Skulskich i przekazała kwotę 2 tys. koron szwedzkich na odnowę tego pomnika.
Odnowione zostały także dwa nagrobki z końca XIX w. Wszystkich, którzy odwiedzą cmentarz zapraszam do obejrzenia tych obiektów na specjalnie przygotowanych planszach, które pokazują jak wyglądały te obiekty przed i po restauracji.
Cieszę się, że Państwo wyrażają uznanie dla prac wykonanych po I kweście. Wówczas odrestaurowaliśmy dwie kamienne latarnie stojące przy Domku Grabarza. Dziś świecą pełnym blaskiem, a są to jedne z najstarszych zabytkowych obiektów na Cmentarzu Parafialnym. Te lamy są ozdobą wejścia na Cmentarz od ulicy Peowiaków.

Teresa Madej – Jakie jest zainteresowanie kwestą w tym roku?

Janusz Kawałko – Miłe oceny, że odnowę rozpoczęliśmy od obiektu niezależnego, napawają nas radością, że to co zrodziło się przed laty ma sens. Dlatego przystępujemy do trzeciej kwesty. Będą w niej uczestniczyć kwestarze z poprzednich lat. Zgłaszają się także nowi chętni, także spoza Zamościa.
Najważniejsi w kweście są Ofiarodawcy – Państwo. To od Państwa zależy czy znowu zbierzemy fundusze na dalszą odnowę Cmentarza. Wszystko wymaga skrupulatnej pracy w czasie roku, ponieważ kwesta nie zamyka się w dniu 1 listopada. Później trzeba to wszystko skrupulatnie policzyć i zaksięgować. Następnie przeprowadzić konsultacje z osobami kompetentnymi od konserwacji, wybrać zabytkowe nagrobki. To ogrom pracy społecznej. Żadna złotówka nie została przekazana na inne cele jak odnowę nagrobków i opłacenie pozwolenia na kwestowanie. Cieszę się, że tę idee wspiera Kościół, który jest pomocny, a zwłaszcza proboszcz parafii katedralnej, który jest administratorem Cmentarza. Doświadczamy dużego wsparcia, także przy drukowaniu ulotek i informacji o kweście.
Mam nadzieję, ze w tym roku serca Ofiarodawców będą równie gorące jak w poprzednich latach i rok za rokiem Cmentarz Parafialny w Zamościu będzie coraz piękniejszy, a zabytkowe nagrobki uratowane zgodnie ze sztuką konserwatorską.

Teresa Madej – Czy Społeczny Komitet nie rozważał rozszerzenia kwesty o kolejny dzień, również na Dzień Wszystkich Zmarłych?

Janusz Kawałko – Tak, rozważamy taką możliwość. Myślę, że to może się stać w przyszłym roku, wtedy osoby zaangażowane jednego dnia mogłyby pojechać na groby bliskich dnia następnego. To wymaga pracy logistycznej. Organizujemy to bardzo precyzyjnie. Kwestarze zapraszani do wspólnego dzieła, wiedzą co do minuty kiedy kwestują. W innych komitetach otrzymują puszki i oddają je po zapełnieniu. My pragniemy, żeby przejrzystość naszych poczynań była jak największa. Już w pół godziny od zakończenia kwesty, dzięki życzliwości pani dyrektor Banku PKO BP, pieniądze z kwesty są na koncie Komitetu.

Teresa Madej – Czy zostaną przygotowane ulotki z kontem bankowym Komitetu?

Janusz Kawałko – Będą wydrukowane ulotki prezentujące odrestaurowane obiekty i zawierające konto bankowe, gdyby ktoś nie zabrał ze sobą gotówki. Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy, więc dalsze środki są niezbędne.

Teresa Madej – Dziękuję za rozmowę. Życzę Społecznemu Komitetowi wytrwałości w dążeniu do celu.

* * *
Gorąco zachęcam wszystkich odwiedzających Cmentarz Parafialny przy ulicy Peowiaków do udziału w III Kweście na odnowę zamojskiej nekropolii w dniu 1 listopada 2009 r. Każdy datek jest tak samo cenny i stanowi o naszej jedności w tym wspólnym, szlachetnym dziele. Kwestujący liczą na Państwa hojność.

autor / źródło: Teresa Madej
dodano: 2009-10-26