III Kwesta na odnowę Cmentarza Parafialnego w Zamościu

III Kwesta na odnowę Cmentarza Parafialnego w Zamościu

III Kwesta na odnowę Cmentarza Parafialnego w Zamościu


http://zamosconline.pl/text.php?id=4215&rodz=wiad

1 listopada br. (niedziela) od godz. 8.00 do 18.00 na cmentarzu parafialnym już po raz trzeci odbędzie się kwesta. Członkowie Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego będą zbierać datki, przy głównych wejściach, na odnowę zabytkowych nagrobków.

Dzięki hojności Ofiarodawców, dzięki dobroci ich serc i zrozumieniu dla zbożnej inicjatywy, za pieniądze zebrane podczas dwóch poprzednich kwest na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu można było odnowić dwie kamienne lampy stojące przy Domku Grabarza oraz nagrobki/pomniki: rodziny Premiera II RP pochodzącego z Zamościa Leopolda Skulskiego, czyli nagrobek Adolfa Skulskiego; nagrobek o podwójnym obelisku Tekli (zm. 1828 r.) i Magdaleny Ehm (zm. 1846 r.). Odnowie poddano także pomnik Feliksy Kudlińskiej (zm. w 1901 r.) i Emilii Radyszkiewicz (zm. w 1903 r.), którego zwalony krzyż leżał obok nagrobka.

Te zabytkowe obiekty w pierwszej kolejności wytypowała Komisja historyczna pod przewodnictwem Stanisława Orłowskiego, działając we współpracy z Grażyną Żurawicką, kierownikiem zamojskiej delegatury Państwowej Służby Ochrony Zabytków.

Podczas I kwesty zebrano ponad 13 tys. zł, a podczas II – 16 tys. zł. Sumę 2 tys. koron szwedzkich przekazała prawnuczka Adolfa Skulskiego na odnowienie pomnika ojca premiera. Te środki pozwoliły na wykonanie prac konserwatorskich przez Tomasz Bulewicza. Jaki jest wynik mistrzowskiej pracy konserwatora – będzie można zobaczyć 1 listopada na Cmentarzu Parafialnym. SKOCP w Zamościu prowadzi dokładną księgowość wszystkich przeprowadzonych operacji ze środków zebranych podczas kwesty.

W imieniu Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego, także swoim własnym, składam serdeczne podziękowania wszystkim Ofiarodawcom i serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej kweście dobroci serca. Na terenie zamojskiej nekropolii ponownie będą kwestować artyści, przedstawiciele samorządu lokalnego i dziennikarze. Do kwesty, jak co roku, włączą się harcerki i harcerze z Komendy Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu oraz wolontariusze ze Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu.

Przedstawiciel redakcji Zamość on Line będzie kwestował w dn. 1.11. w godz. od 14.00 do 15.00.

Środki na odnowę Cmentarza Parafialnego w Zamościu można także wpłacać na konto:

Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Kamienna 20
tel. 084 638 44 46
Numer konta: PKO BP S.A. 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753

* * *

Od niepamiętnych czasów porządkujemy i dekorujemy groby naszych bliskich, palimy znicze, odmawiamy modlitwę. Ci, którzy odeszli są dla nas bardzo ważni. To Oni nas wychowywali i ukształtowali. Mieli wpływ na historię naszej „Małej Ojczyzny” i niejednokrotnie Polski. Nie zapominamy o Nich!

Pamiętamy również by zapalić znicz na mogiłach bezimiennych, zapomnianych i opuszczonych. Apelujemy, pamiętajmy o datku, który pozwoli na otoczenie opieką zabytkowych nagrobków, będących dokumentem ciągłości naszych dziejów. Wspólnie zachowajmy je dla kolejnych pokoleń. To nasza wspólna sprawa – kwestujących i Ofiarodawców.

* * *

O przygotowaniach do trzeciej kwesty, o wartości społecznej akcji – w rozmowie z Januszem Kawałko, przewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu – już w następnym artykule.

autor / źródło: Teresa Madej zamosconline.pl
dodano: 2009-10-25