Hojność Zamościan po raz trzeci

Hojność Zamościan po raz trzeci

Hojność Zamościan po raz trzeci


http://roztocze.net/newsroom.php/27455_Hojno%C5%9B%C4%87_Zamo%C5%9Bcian_po_raz_trzeci.html

Już po raz trzeci zbieraliśmy pieniądze na odnowę zabytkowych i niszczejących nagrobków z Cmentarza Parafialnego w Zamościu. Kwesta na odnowę nagrobków wrosła w pejzaż listopadowego święta a kwestujący nawet specjalnie przyjeżdżają aby brać w niej udział, i to z daleka. Z Krakowa, jak Wojciech Przegon czy z dalekiego Lubina jak Wojciech Wiszniowski. 46 wolontariuszy aktywnie kwestujących to głównie dziennikarze oraz artyści, przedstawiciele władz miasta, pracownicy zamojskich instytucji kultury.

Znamy już kwotę, jaką dzięki hojności mieszkańców Zamościa udało się w tym roku zebrać. To ponad 13 600 zł . Mniej niż rok temu, jednak nie zmienia to faktu, że dobroczynności wśród Zamościan nie zanika a troska o naszą nekropolię jest niezmiennie duża. Dokładna kwota zebranych w tym roku datków zostanie ogłoszona za kilka dni, będą jeszcze na konto Komitetu wpływały pieniądze od zamojskich przedsiębiorców.

Kwestowali, oprócz wspomnianych już Wojciecha Przegona i Wojciecha Wiszniowskiego również: Jerzy Słupecki, Marian Zacharczuk, Katarzyna Gajek, Bogdan Kawałko, Mirosław Piwkowski, Andrzej Szumowski z synem Jakubem, Małgorzata Czerniak, Wojciech Lipiec, Jacek Bondyra, Janusz Kawałko, Stanisław Orłowski, Marek Jawor, Jan Cieplechowicz, Andrzej Kędziora z córką Olą, Marta Lackorzyńska, Małgorzata Smarzewska, Tomasz Tomczewski, Piotr Rogalski, Witold Paszt, Roland Maziarka z synem Oliverem, Jacek Feduszka, Wojciech Kowalczyk, Teresa Madej, Leonard Marczuk, Barbara Górnik, Alicja Saturska, Jan Matwiejczuk z córką Agnieszką, Artur Zawiślak, Marek Walewander, Łukasz Kot z bratem Miłoszem, Sławomir Zawiślak, Anna Gruszkiewicz, Szymon Łyciuk, Andrzej Wnuk, Anna Szewc z córką Zuzanną i synem Jędrkiem, Agnieszka Furmaniuk, Marek Madej, Andrzej Brzozowski, Mateusz Sawczuk.

Pieniądze udało się sprawnie posegregować, policzyć i popakować dzięki pomocy pracowników Banku PKO BP, dyrektor Bożeny Olejniczak, Władysława Olejniczaka (oboje na zdjęciu powyżej) i Sylwestra Pawluka. Po raz pierwszy pieniądze liczone były przy pomocy nowoczesnego sortera do liczenia bilonu.

W kweście intensywnie i z wielkim zaangażowaniem pomagali harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, przede wszystkim z 13 Drużyny Starszoharcerskiej „Ignis”: Patrycja Kuryło, Krzysztof Kanarek, Paulina Kozłowska, Jacek Jachtoma, Katarzyna Tokarczyk, Katarzyna Róg, Paulina Piróg, Bartłomiej Jakubczak, Bartłomiej Gac, Miłosz Szykuła, Michał Prus, Magda Sarnicka, Aleksandra Szczupak, Magda Panasiuk.

Kolejny raz – dzięki uprzejmości Heleny Hass z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zamościu – sztab Komitetu znalazł przyjazny kąt w Świetlicy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy ul Peowiaków 68a.

Puszki do kwestowania po raz trzeci wypożyczył zamojski Oddział PCK.

W poprzednich dwóch kwestach zostało zebrane prawie 30 000 zł. Komitet przeznaczył te pieniądze na restaurację zabytkowych lamp przy domu grabarza oraz 3 nagrobki. Prace restauracyjne pod nadzorem konserwatorskim wykonali pracownicy Pracowni Tomasza Bulewicza oraz oraz Andrzej Pysz.

więcej zdjęć z Kwesty 2009

Specjalny serwis poświęcony kwestowaniu na rzecz zamojskiej nekropolii:
www.kwesta.zam.pl

Autor: Roztocze Online – Piotr Rogalski
Data: 1.11.2009