Piąta kwesta na cmentarzu przy ul. Peowiaków

Piąta kwesta na cmentarzu przy ul. Peowiaków W dzień Wszystkich Świętych w Zamościu odbędzie się coroczna kwesta na cmentarzu parafialnym. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowych nagrobków. W kweście, którą już po raz piąty organizuje Społeczny Komitet na Rzecz Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, weźmie …

… udział około 50 osób, m.in. dziennikarze, samorządowcy, ludzie kultury i oświaty. Pomagać im będą harcerze i zuchy z zamojskiego hufca ZHP.

Za zebrane dotąd pieniądze uratowano wiele cennych zabytków, ale lista oczekujących na renowację jest w dalszym ciągu długa. – Od ostatniej kwesty udało nam się odrestaurować XIX-wieczny pomnik geometry rządowego Antoniego Bogaczewskiego. Dzisiaj zakończone będą prace przy odrestaurowaniu pomnika Bruna Baltzera, który był rejentem rządowym. Odrestaurowaliśmy także pomnik zupełnie zapomniany, z końca XIX wieku, Marii i Antoniego Goławskich – wylicza Janusz Kawałko, przewodniczący Społecznego Komitetu na Rzecz Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. – Na chwilę obecną na liście obiektów do renowacji mamy około 20 pozycji. Po kweście okaże się ile z nich uda się uratować – dodaje.

O tym, które nagrobki będą odrestaurowane zdecyduje – jak co roku – specjalna komisja historyczna po konsultacjach z konserwatorem zabytków. – Komisja złożona jest z ludzi, którzy znają się na fachu konserwatorskim – zapewnia Kawałko.

Kwesta będzie trwała od godziny 8:00 rano do godziny 18:00, w czterech punktach cmentarza: przy dwóch bramach od ulicy Peowiaków, przy furtce od ulicy Przemysłowej i przy tzw. domku grabarza.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku zebrano rekordową kwotę, ponad 17 tysięcy złotych.

Źródło: http://ezamosc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3556&Itemid=44