Prawie 17 050 zł zebrane w IV Kweście

IV kwesta na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu znowu pozwoli na odnowienie 3 starych, zabytkowych nagrobków. Kwestujący zebrali w trakcie tegorocznej, 10-godzinnej zbiórki prawie 17 050 zł.

Inicjatywa Janusza Kawałko (w 2007 roku redaktora dziennika Kurier Lubelski) oraz grupy dziennikarzy z zamojskich mediów, z roku na rok, zdobywa coraz większe poparcie społeczne. Dziękujemy Państwu za zaufanie i hojność.

http://roztocze.net/newsroom.php/28972_Prawie_17_050_z%C5%82_zebrane_w_IV_Kwe%C5%9Bcie.html