Dobry wynik zamojskiej kwesty

17 tysięcy 47 złotych i 90 groszy – tyle udało się zebrać podczas dzisiejszej kwesty na cmentarzu parafialnym w Zamościu.
Tym samym ubiegłoroczna suma została „przebita”. Rok temu zebrano ponad 13 tysięcy złotych. W tym roku pieniądze na odnowę zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym zbierało ponad 50 osób – zamojscy dziennikarze, lokalni politycy, przedsiębiorcy, ludzie kultury. W zbiórce pieniędzy pomagali harcerze i zuchy z zamojskiego hufca. Wszystkim, którzy wsparli przedsięwzięcie – serdecznie dziękujemy.

Źródło: http://www.radio.lublin.pl/index.php?site=news_details&id=83836