Czwarta kwesta na rzecz odnowy zabytków zamojskiej nekropolii

1 listopada na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu około 50 osób kwestować będzie na rzecz odnowy niszczejących zabytków nekropolii.
– Chcemy aby, podobnie jak w minionych latach na cmentarzu pojawili się kwestarze. Będą tam osoby z różnych środowisk: dziennikarze, ludzie kultury, miejscowi działacze sportowi, a także samorządowi. Wszyscy deklarowali, że tak jak w poprzednim roku pojawią się na cmentarzu. Kwesta będzie trwała od godziny 8:00 rano do godziny 18:00 – mówi Janusz Kawałko przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego.

http://ezamosc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1607&Itemid=44