Kwesta w Zamościu już po raz trzeci

Kwesta w Zamościu już po raz trzeci

Kwesta w Zamościu już po raz trzeci


http://www.kurierlubelski.pl/module-dzial-viewpub-tid-9-pid-78943.html

Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu po raz trzeci organizuje kwestę na rzecz ratowania zabytkowych grobowców, pomników, nagrobków i budowli znajdujących się na najstarszej w mieście nekropolii.

Chęć uczestnictwa w kweście zadeklarowało ponad 50 osób z różnych środowisk, m.in.: dziennikarze, przedstawiciele placówek kultury i stowarzyszeń, samorządowcy, artyści, nauczyciele, ludzie nauki, harcerze i wolontariusze. Za pieniądze zebrane w poprzednich kwestach odrestaurowane zostały dwie barokowe kamienne latarnie stojące przy Domku Grabarza, pomnik i mogiła, w której spoczywają m.in. Adolf i Bronisława Skulscy, rodzice pochodzącego z Zamościa Leopolda Skulskiego, premiera II RP.

Pieniądze, jakie trafią do kwestorskich puszek w tym roku będą przeznaczone na odnowę kolejnych nagrobków, które wskaże specjalnie powołana komisja historyczna, której pracami koordynuje Stanisław Orłowski, były konserwator Zamościa i woj. zamojskiego.

Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu zbiórkę na zamojskiej nekropolii zaplanował na 1 listopada od godz. 8 do 18.

Janusz Kawałko
kurierlubelski.pl
30.10.2009