Kwesta na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu

Kwesta na Cmantarzu Parafialnym w Zamościu - pomagam.info

Listopad to czas szczególnej pamięci o zmarłych. Odwiedzamy wtedy cmentarze i wspominamy tych, którzy odeszli.

Warto pomyśleć też o naszych cmentarzach – miejscach świadczących o stanie naszej pamięci.

Co roku w całej Polsce organizowane są zbiórki na renowację nekropolii i zabytkowych nagrobków. Podobnie dzieje się od 2007 roku w Zamościu.

* Zbiórkę organizują członkowie Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego.

* Zamojski cmentarz parafialny to jedna z najpiękniejszych nekropolii na Zamojszczyźnie. Znajduje się tutaj m.in. jedyna neogotycka kaplica w mieście, pomnik Dzieci Zamojszczyzny i żołnierzy września 1939 r.

* Wesprzeć cel będzie można 1 listopada 2009 (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00 przy głównych wejściach na cmentarz (ul. Peowiaków)

* Zebrane pieniądze przeznaczone będą na odnowę zabytkowych nagrobków.

* W 2008 zebrano: 16 tys. zł, w 2007 – 13 tys.

* Za pieniądze z tych zbiórek odnowiono dwie kamienne lampy stojące przy Domku Grabarza oraz kilka nagrobków z początku XVIII i XIX wieku.

* 2 tys. koron szwedzkich przekazała prawnuczka Adolfa Skulskiego

* Do kwesty co roku włączają się harcerze z Komendy Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu oraz wolontariusze ze Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu, a także artyści, przedstawiciele samorządu lokalnego i dziennikarze (łącznie ok. 40 osób)

Można również wpłacać datki bezpośrednio na konto:
PKO BP S.A. 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753

Kontakt:
Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu
22-400 Zamość
ul. Kamienna 20
tel. 084 638 44 46

Więcej informacji i zdjęć na stronie:
http://kwesta.zam.pl/