Odnowa Cmentarza Parafialnego w Zamościu

Odnowa Cmentarza Parafialnego w Zamościu

Odnowa Cmentarza Parafialnego w Zamościu


http://roztocze.net/newsroom.php/24037.html

Powstał w Zamościu Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. W Dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada 2007 roku po raz pierwszy 30 kwestarzy kwestowało na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu.

Społeczny Komitet
Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Kamienna 20
tel. 084 638 44 46

………………………………………

Kwestowaliśmy na rzecz odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu dnia 1 listopada przy wejściach od ul. Peowiaków i Przemysłowej oraz przy domu grabarza.

Dzięki zamościanom w pierwszej zbiórce zebraliśmy aż 13 000 zł – to bardzo duży kredyt zaufania dla Społecznego Komitetu.
więcej o zbiórce

Dla osób spoza Zamościa, którzy nie będa tego dnia odwiedzac zamojskiej nekropolii uruchomiliśmy specjalny nymer konta (subkonto konta Parafii Katedralnej).

Numer konta do wpłat na rzecz odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu:
PKO BP S.A. 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753

Lista osób kwestujących 1 listopada

Przewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu jest Janusz Kawałko, natomiast wiceprzewodniczącym Andrzej Szumowski.

……………………………………………

Cmentarz Parafialny w Zamościu niszczeje. Widzi to każdy kto choć raz w roku, 1 listopada odwiedza tę zamojską nekropolię. Z roku na rok w tę małą przestrzeń pomiędzy magazynami, ulicami Przemysłową i Peowiaków dostawiane są kolejne lastrykowe nagrobki, najczęściej kosztem najstarszych nagrobków. Można mówić o uroku chaotycznie porozrzucanych nagrobków, pomieszanych zabytkowych pomników z lastrykowymi płytami z ostatnich dekad, jednak nie sposób nie spostrzec, że wiele z tych najstarszych staje się jedynie zbędnymi dodatkami. Niektóre nagrobki zniknęły.

Na przykład, jeszcze 20 lat temu płyta nagrobna G. Kurdwanowskiego (zmarł w 1855 roku) – kasjera miejskiego a potem burmistrza miasta – leżała w kwaterze obok domu grabarza. Andrzej Kędziora pisze o niej i o samym Kurdwanowskim w monografii „Cmentarz w Zamościu”, wydanej 20 lat temu. Dzisiaj tej płyty tam nie ma.

Ważne jest więc również i zewidencjonowanie istniejących, najstarszych nagrobków, sprawdzenie ich stanu prawnego, oznaczenie, że są pod opieką Komitetu. Trzeba też jak najszybciej uporządkować teren wokoło wytypowanych nagrobków. To najpilniejsze prace, które można za małe pieniądze pilnie wykonać.

Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu jako cel stawia sobie systematyczną odnowę kolejnych, wytypowanych nagrobków, które mają wartość artystyczną lub historyczną. Wstępną listę kilku takich nagrobków przygotowała – na prośbę red. Janusza Kawałko – kierownik delegatury WUOZ w Zamościu Grażynę Żurawicką. W trakcie piątkowego spotkania, redaktor Łukasz Kot z Katolickiego Radia Zamość zaproponował umieszczenie na wstępnej liście nagrobków do restauracji również nagrobka Alfreda Skulskiego, ojca premiera II RP Leopolda Skulskiego.

Podczas zbliżającego się Dnia Zmarłych członkowie Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, wspólnie z harcerzami i znanymi zamościanami będą kwestować w pobliżu głównych wejść na cmentarz. Pokażmy, że interesuje nas los Cmentarza Parafialnego. Liczy się każda złotówka.

Żeby myśleć o odnowieniu choćby jednego nagrobka, a wcześniej – inwentaryzacji i przygotowaniu planu takiej odnowy – potrzebne są pieniądze. Wytypowane nagrobki nie mają opiekunów. To my, mieszkańcy Zamościa musimy się tymi najstarszymi nagrobkami zaopiekować. Nie bez powodu Or-Ot kiedyś napisał: „Bo te mogiły zapadłe i ciche/Jak złota harfa, grają serca biciem:/Królewskich koron z nich bierzemy pychę/I niewolnicy, ich żyjemy życiem”.

Jedyną monografię zamojskiego Cmentarza Parafialnego napisał 20 lat temu Andrzej Kędziora. W wydanej przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK książeczce – okraszonej grafikami Romana Muchy – znalazły się: historia cmentarza, opisy najwartościowszych nagrobków, biogramy osób pochowanych na cmentarzu oraz plan cmentarza z zaproponowanym przez autora podziałem na hipotetyczne kwatery (obszary rozdzielone alejkami).

Historia Cmentarza Parafialnego w Zamościu (format PDF fragment książki Andrzeja Kędziory pt. „Cmentarz w Zamościu”.)

………………………………………………………………………..

Cmentarz Parafialny w Zamościu
mapa alejek z usytowaniem najwartościowszych obiektów

Płyta nagrobna Kurdwanowskiego (+1855) oraz Maryi Tomaszewskiej a także krzyż nagrobny NN z poł. XIX w. wskazane wstępnie przez kierownika delegatury WUOZ w Zamościu Grażynę Żurawicką, jako mające wartość historyczną nie zostały odnalezione.

Dziękuję za pomoc Andrzejowi Kędziorze – autorowi książki “Cmentarz w Zamościu (1984) – za pomoc w przygotowaniu dokumentacji fotograficznej.

Autor: Roztocze Online – (pit)
Data: 25.10.2007

Dodaj komentarz